Řešení problémů s barvami

Tato část pomáhá odpovědět na některé základní otázky kolem barev a popisuje, jak lze použít některé funkce z nabídky Kvalita k řešení typických problémů s barvami.

Časté dotazy o barevném tisku

Co je to barva RGB?

Červené, zelené a modré světlo lze směšovat v různých poměrech a vytvářet tak velikou škálu barev pozorovaných v přírodě. Například pro vytvoření žluté mohou být zkombinovány červená a zelená. Televizory a počítačové obrazovky vytvářejí barvy tímto způsobem. RGB barva je způsob popisu barev pomocí určení množství červené, zelené a modré barvy, které jsou potřebné k vytvoření určité barvy.

Co je to barva CMYK?

Azurové, purpurové, žluté a černé inkousty (tzv. barvy CMYK) nebo tonery mohou být v různých kombinacích použity pro vytvoření velkého množství barev existujících v přírodě. Například pro vytvoření zelené mohou být zkombinovány azurová a žlutá. Tiskařské lisy, inkoustové tiskárny a barevné laserové či LED tiskárny vytvářejí barvy tímto způsobem. Barva CMYK je způsob popisu barvy pomocí určení množství azurové, purpurové, žluté a černé, potřebného k vytvoření určité barvy.

Jak je barva specifikována v dokumentu, který je určen k tisku?

Softwarové aplikace barvy v dokumentu obvykle specifikují pomocí barevných kombinací RGB či CMYK. Navíc vám obvykle umožní změnit barvu jednotlivých objektů v dokumentu. Více informací naleznete v sekci Nápověda softwarové aplikace.

Jak tiskárna zjistí, jakou barvu má tisknout?

Při tisku dokumentu jsou informace popisující typ a barvu všech objektů zaslány tiskárně. Informace o barvách procházejí přes barevné konverzní tabulky, které barvy překládají do příslušných množství azurové, purpurové, žluté a černé tonerové barvy, která jsou potřebná k reprodukci dané barvy. Informace o typu objektu umožňuje použití různých tabulek pro konverzi barev odlišných objektů. Například je možné použít jeden typ barevné konverzní tabulky na text, zatímco na fotografie je používán jiný typ barevné konverzní tabulky.

Mám používat software pro PostScript nebo emulaci PCL? Jaká nastavení mám použít pro nejlepší barvy?

Pro nejlepší kvalitu barev důrazně doporučujeme použít ovladač PostScript. Výchozí nastavení ovladače PostScript nabízí preferovanou kvalitu barev pro většinu výtisků.

Proč vytištěné barvy neodpovídají barvám, které jsou vidět na obrazovce počítače?

Barevné konverzní tabulky používané v režimu Automatické korekce barev obecně aproximují barvy standardní počítačové obrazovky. Nicméně, jelikož existují rozdíly v technologiích mezi tiskárnami a obrazovkami, existuje mnoho barev, které mohou být ovlivněny variacemi v obrazovkách a světelnými podmínkami. Informace o tom, jak mohou být barevné zkušební stránky tiskárny nápomocny při řešení určitých problémů s neodpovídajícími si barvami, najdete u otázky „Jak mohu dosáhnout podobnosti určité barvy (například barvy použité v logu společnosti)?“

Vytištěná stránka vypadá zabarveně. Mohu jemně upravit barevný odstín?

Někdy vám mohou výtisky připadat příliš barevné (např. veškerý tisk se může jevit příliš červený). To může být způsobeno vlivy prostředí, typem papíru, světelnými podmínkami nebo uživatelským nastavením. V takovém případě můžete lepších barev dosáhnout pomocí nastavení rovnováhy barev. Rovnováha barev vám umožňuje provádět jemné úpravy množství toneru, který je pro určitou barvu používán. Volba pozitivní (nebo negativní) hodnoty pro azurovou, purpurovou, žlutou a černou v nabídce Rovnováha barev jemně zvýší (nebo sníží) množství toneru použitého pro tisk zvolené barvy. Pokud se tedy například domníváte, že výsledný výtisk je příliš červený, mělo by vám snížení purpurové a žluté vylepšit výslednou barvu.

Moje barevné průhledné fólie jsou při promítání příliš tmavé. Mohu něco udělat pro vylepšení barev?

Tento problém se nejčastěji vyskytuje při promítání fólií pomocí zpětného projektoru. Abyste dosáhli nejvyšší kvality promítaných barev, doporučujeme použít přenosové projektory. Pokud potřebujete použít zpětný projektor, pomůže vám úprava nastavení tmavosti toneru na 1, 2 či 3.

Ujistěte se, že tisknete na doporučený typ barevných průhledných fólií. Další informace o specifikacích papíru a médií najdete v Uživatelské příručce na disku CD Software and Documentation.

Co je to ruční korekce barev?

Převodní tabulka barev, která je aplikována na každý objekt pří použití výchozího nastavení automatické korekce barvy, zajistí pro většinu dokumentů vhodné barvy. Příležitostně nastane potřeba použít pro převod barev jinou tabulku. Takovouto úpravu provedete pomocí nabídky Ruční barva a nastavení ruční korekce barvy.

Ruční korekce barvy se týká konverzních tabulek RGB a CMYK, dle defnice v nabídce Ruční barva.

Můžete zvolit libovolnou konverzi barev pro RGB či CMYK:

Tabulka konverze barev

Nastavení

RGB

 • Zobrazení sRGB

 • Zobrazení Skutečná černá

 • sRGB – živě

 • Živě

 • Vypnuto

CMYK

 • US CMYK

 • Euro CMYK

 • CMYK – živě

 • Vypnuto


Poznámka: Nastavení Ruční korekce barev není vhodné, pokud softwarová aplikace neurčuje barvy pomocí kombinací RGB či CMYK. Nehodí se ani v situacích, kdy úpravu barev řídí přímo softwarová aplikace nebo operační systém.

Jak mohu dosáhnout věrnosti podání určité barvy (například firemního loga)?

Příležitostně budete možná potřebovat, aby vytištěná barva určitého objektu odpovídala konkrétní barvě. Můžete třeba chtít, aby byla barva firemního loga věrná. I když mohou nastat případy, kdy tiskárna nezvládne přesně reprodukovat požadovanou barvu, ve většině případů byste měli být schopni identifikovat vhodné barevné shody.

Nabídka Vzorky barev vám může poskytnout užitečné informace pro řešení konkrétních problémů s věrností barev. Hodnoty devíti barevných vzorků odpovídají konverzní tabulce barev v tiskárně. Výběr libovolné hodnoty barevného vzorku vytvoří několikastránkový výtisk skládající se ze stovek barevných polí. V závislosti na vybrané tabulce je na každém čtverci zobrazena kombinace CMYK či RGB. Barva každého čtverce je dána průchodem CMYK či RGB kombinace označené na čtverci přes vybranou konverzní tabulku barev.

Vzorové stránky si můžete projít a vybrat barevné pole, které nejlépe odpovídá požadované barvě. Barevná kombinace napsaná na poli může být poté použita pro úpravu barvy objektu v softwarové aplikaci. Postup se dozvíte v nápovědě softwarové aplikace. Pro využití konkrétní převodní tabulky na vybraný objekt bude možná zapotřebí provést ruční korekci barev.

Volba stránky se vzorky barev záleží na tom, jaké nastavení funkce korekce barev užívá (automaticky, vypnuto či ručně), na typu tištěného objektu (text, grafika či obrázky) a na tom, jak softwarová aplikace specifikuje barvu objektu (kombinace RGB či CMYK). Pokud je nastavení Korekce barev vypnuto, vychází barva z informací o tiskové úloze a není provedena žádná konverze.

Poznámka: Stránky s barevnými vzorky se nedají použít v případě, že softwarová aplikace neurčuje barvy pomocí kombinací RGB či CMYK. Mohou nastat i situace, kdy software nebo operační systém upravují kombinace barev RGB či CMYK v softwarové aplikaci pomocí správy barev. Výsledná vytištěná barva nemusí zcela odpovídat barvě ze stránky se vzorky barev.

Následující tabulka vám pomůže určit, kterou stránku se vzorky barev použít pro srovnávání barev.

Specifikace barev a objekt k tisku

Nastavení korekce barev

Použít vzorovou stránku

RGB - text

Automaticky

sRGB – živě

Ručně

Ruční nastavení barevného textu RGB

RGB - grafika

Automaticky

sRGB – živě

Ručně

Ruční nastavení barevné grafiky RGB

RGB - obrázek

Automaticky

Zobrazení sRGB

Ručně

Ruční nastavení barevného obrázku RGB

CMYK - text

Automaticky

US CMYK nebo Euro CMYK

Ručně

Ruční nastavení barevného textu CMYK

CMYK - grafika

Automaticky

US CMYK

Ručně

Ruční nastavení barevné grafiky CMYK

CMYK - obrázek

Automaticky

US CMYK

Ručně

Ruční nastavení barevného obrázku CMYK


Co jsou to podrobné barevné vzorky a jak je najdu?

Tyto stránky vyžadují použití zabudovaného webového serveru. Zabudovaný webový server je sada interních stránek uložených ve firmwaru síťové tiskárny. K těmto stránkám se dostanete pomocí zadání adresy IP síťové tiskárny do prohlížeče. Klepněte na položku Nabídka konfigurace a poté klepněte na Podrobné barevné vzorky.

Další informace o zabudovaném webovém serveru naleznete v Uživatelské příručce na disku CD Software and Documentation.

Podrobné vzorky barev jsou stránky podobné výchozím stránkám se vzorky barev, které jsou přístupné z nabídky Kvalita na ovládacím panelu tiskárny. Výchozí vzorky barev vzniklé při použití této metody mají zvýšené hodnoty červené, zelené a modré o 10 %. Pokud na této stránce najdete hodnotu, která je blízko požadované barvě, ale chtěli byste si prohlédnout okolní barvy, můžete pro výběr cílové barvy použít podrobné vzorky barev. Tato možnost vám nabízí tisk několika stránek s barevnými poli, která jsou v okolí vámi vybrané barvy.

K dispozici je devět konverzních tabulek s následujícími třemi možnostmi.

 • Tisk – Tisk výchozích stránek

 • Podrobně – Umožní vám zvolit si vlastní hodnoty červené, zelené a modré a vlastní navýšení barev.

 • Reset – Vymaže stávající informace a umožní vám zadat nové hodnoty.

Obdobně může být proces proveden i pro konverzní tabulky s azurovou (C), purpurovou (M), žlutou (M) a černou (K) barvou. Společně jsou tyto hodnoty známy jako barva CMYK. Výchozí navýšení je 10 % pro černou a 20 % pro azurovou, purpurovou a žlutou.