Hledání informací o pokročilé tvorbě sítí a administraci

Tato kapitola se zabývá základními úlohami podpory správce pomocí vestavěného webového serveru. Informace o pokročilejších úlohách systémové podpory naleznete v Příručce pro práci v síti na disku CD Software and Documentation nebo v Příručce pro správce serveru Embedded Web Server – Zabezpečení na internetových stránkách podpory společnosti Lexmark na adrese http://support.lexmark.com.