Vyhledání informací o tiskárně

Co hledáte?

Kde to najdete

Pokyny k počáteční instalaci:

 • Připojení tiskárny

 • Instalace softwaru tiskárny

Dokumentace k nastavení – Dokumentace k nastavení byla přiložena k tiskárně a je rovněž k dispozici na webové stránce http://support.lexmark.com.

Další pokyny k instalaci a používání tiskárny:

 • Výběr a skladování papíru a speciálních médií

 • Vkládání papíru

 • Konfigurace nastavení tiskárny

 • Zobrazení a tisk dokumentů a fotografií

 • Instalace a používání softwaru tiskárny

 • Konfigurace tiskárny v síti

 • Péče a údržba tiskárny

 • Řešení problémů

Uživatelská příručka a Stručná referenční příručka – Příručky jsou k dispozici na disku CD na adrese http://support.lexmark.com.

Poznámka: Tyto příručky jsou k dispozici také v jiných jazycích.

Informace o nastavení a konfiguraci funkcí usnadnění tiskárny

Průvodce funkcemi usnadnění Lexmark – Tento průvodce je k dispozici na adrese http://support.lexmark.com.

Nápověda k používání softwaru tiskárny

Nápověda v systému Windows nebo Mac – otevřete softwarový program či aplikaci tiskárny a klepněte na položku Nápověda.

Klepnutím na tlačítko ikona Nápověda zobrazíte kontextové informace.

Poznámky:

 • Nápověda se nainstaluje automaticky se softwarem tiskárny.
 • Software tiskárny je uložen ve složce programů tiskárny nebo na ploše, podle toho, jaký operační systém v počítači používáte.

Nejnovější doplňující informace, aktualizace a zákaznická podpora:

 • Dokumentace

 • Ovladače ke stažení

 • Podpora prostřednictvím chatu

 • E-mailová podpora

 • Telefonická podpora

Stránky podpory společnosti Lexmark – http://support.lexmark.com

Poznámka: Pro zobrazení příslušných internetových stránek podpory zvolte svou zemi nebo oblast a poté produkt.

Telefonní čísla a úřední hodiny podpory ve vaší zemi či oblasti naleznete na internetových stránkách podpory nebo na záručním listu, který byl dodán společně s vaší tiskárnou.

Poznamenejte si následující informace (uvedené na dokladu o zakoupení a na zadní straně tiskárny) a mějte je k dispozici, když budete kontaktovat podporu zákazníků, abychom vás mohli obsloužit rychleji:

 • Číslo typu zařízení

 • Sériové číslo

 • Datum zakoupení

 • Místo nákupu

Informace o záruce

Informace o záruce se mohou lišit podle země nebo regionu:

 • V USA – Podívejte se do prohlášení o omezené záruce, jímž je opatřena tato tiskárna, nebo se podívejte na adresu http://support.lexmark.com.

 • Ostatní země nebo oblasti – Přečtěte si tištěné prohlášení o záruce dodané s tiskárnou.