Nabídka Nápověda

Položka nabídky

Popis

Tisk všech příruček

Vytiskne všechny průvodce

Kvalita barev

Poskytuje informace o řešení problémů s kvalitou barev.

Kvalita tisku

Poskytuje informace o řešení problémů s kvalitou tisku

Pokyny k tisku

Poskytuje informace o vkládání papíru a jiných speciálních médiích

Pokyny k médiím

Poskytuje seznam formátů papírů podporovaných v zásobnících a podavačích

Průvodce vadami tisku

Obsahuje šablonu k určení příčiny opakovaných tiskových vad a seznam nastavení k úpravě kvality tisku

Schéma nabídky

Poskytuje seznam nabídek a nastavení na ovládacím panelu

Informace

Umožňuje vyhledat další informace

Pokyny k připojení

Poskytuje informace o místním připojení tiskárny (USB) nebo připojení k síti

Pokyny k přemísťování

Poskytuje pokyny k bezpečnému přesunutí tiskárny

Pokyny ke spotřebnímu materiálu

Obsahuje informace o objednání spotřebního materiálu