Tisk důvěrných a jiných pozdržených úloh

Ukládání tiskových úloh v tiskárně

Tiskové úlohy můžete ukládat do paměti tiskárny do doby, dokud úlohu nespustíte z ovládacího panelu tiskárny.

Všechny tiskové úlohy, které může spustit uživatel z tiskárny, se nazývají pozdržené úlohy.

Poznámka: Vyžaduje-li tiskárna více paměti pro zpracování dalších pozdržených úloh, je možné odstranit důvěrné, ověřovací, vyhrazené a opakované tiskové úlohy.

Typ tiskové úlohy

Popis

Důvěrná

Důvěrné tiskové úlohy můžete pozdržet v počítači do doby, dokud nezadáte na ovládacím panelu tiskárny PIN kód.

Poznámka: PIN kód se nastavuje pomocí počítače. Musí obsahovat čtyři číslice od 0 do 9.

Ověřovací

Když odešlete ověřovací tiskovou úlohu, tiskárna vytiskne jednu kopii a pozdrží zbývající kopie v paměti tiskárny. Můžete si zkontrolovat, zda je první kopie uspokojivá. Po vytištění všech kopií se úloha automaticky odstraní z paměti tiskárny.

Vyhrazená

Dočasně ukládá tiskové úlohy pro pozdější vytištění. Tiskové úlohy budou uloženy, dokud je neodstraníte z nabídky Pozdržené úlohy.

Opakovaná

Umožňuje opakovat tisk a ukládá tiskové úlohy do paměti tiskárny pro opětovný tisk.


Tisk důvěrných a jiných pozdržených úloh

Poznámka: Důvěrné a ověřovací tiskové úlohy se po vytištění automaticky odstraňují z paměti. Opakované a vyhrazené úlohy zůstávají pozdržené v tiskárně, dokud se je nerozhodnete odstranit.
Uživatelé se systémem Windows
 1. Otevřete dokument a klepněte na položku Soubor > Tisk.

 2. Klepněte na tlačítko Vlastnosti, Předvolby, Možnosti nebo Nastavení.

 3. Klepněte na možnost Vytisknout a pozdržet.

 4. Zvolte typ tiskové úlohy (důvěrná, vyhrazená, opakovaná, ověřovací) a zadejte uživatelské jméno. U důvěrné tiskové úlohy rovněž zadejte čtyřmístný PIN kód.

 5. Klepněte na tlačítko OK nebo Tisk.

 6. Na domovské obrazovce uvolněte tiskovou úlohu.

  • U důvěrných úloh přejděte na:

   Pozdržené úlohy > vaše uživatelské jméno > Důvěrné úlohy > zadejte PIN kód > vyberte tiskovou úlohu > určete počet kopií > Tisk

  • U jiných tiskových úloh přejděte na:

   Pozdržené úlohy > vaše uživatelské jméno > vyberte tiskovou úlohu > určete počet kopií > Tisk

Uživatelé se systémem Macintosh
 1. Při otevřeném dokumentu postupně zvolte možnosti File (Soubor) > Print (Tisk).

  V případě potřeby si nechte zobrazit další možnosti klepnutím na odkrývací trojúhelník.

 2. Z možností tisku nebo místní nabídky Kopie a strany vyberte možnost Směrování úloh.

 3. Zvolte typ tiskové úlohy (důvěrná, vyhrazená, opakovaná, ověřovací) a zadejte uživatelské jméno. U důvěrné tiskové úlohy rovněž zadejte čtyřmístný PIN kód.

 4. Klepněte na tlačítko OK nebo Tisk.

 5. Na domovské obrazovce uvolněte tiskovou úlohu.

  • U důvěrných úloh přejděte na:

   Pozdržené úlohy > vaše uživatelské jméno > Důvěrné úlohy > zadejte PIN kód > vyberte tiskovou úlohu > určete počet kopií > Tisk

  • U jiných tiskových úloh přejděte na:

   Pozdržené úlohy > vaše uživatelské jméno > vyberte tiskovou úlohu > určete počet kopií > Tisk