Nastavení softwaru tiskárny

Instalace softwaru tiskárny

Poznámky:

 1. Obstarejte si kopii instalačního balíčku softwaru.

  • Z disku CD Software and Documentation přiloženého k tiskárně.

  • Z našich webových stránek:

   Přejděte na http://support.lexmark.com a potom na:

   PODPORA A SOUBORY KE STAŽENÍ > vyberte tiskárnu > vyberte váš operační systém.

 2. Poklepejte na instalační balíček softwaru.

  Počkejte, až se zobrazí dialogové okno instalace.

  Pokud používáte disk CD Software and Documentation a nezobrazí se instalační dialogové okno, postupujte následovně:

  V systému Windows 8

  Do pole Hledat napište příkaz run a přejděte na:

  Seznam aplikací > Spustit > napište D:\setup.exe > OK.

  V systému Windows 7 nebo nižším
  1. Klepněte na tlačítko the start button, nebo klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.

  2. Do dialogového okna Začít hledat nebo Spustit napište D:\setup.exe.

  3. Stiskněte klávesu Enter nebo klepněte na tlačítko OK.

  V systému Macintosh

  Klepněte na ikonu disku CD-ROM na pracovní ploše.

  Poznámka: D je písmeno vaší jednotky CD nebo DVD.
 3. Klepněte na možnost Instalovat a postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.

Přidání dostupných volitelných doplňků do ovladače tiskárny

Uživatelé se systémem Windows

 1. Otevřete složku Tiskárny.

  V systému Windows 8

  V okně Hledání zadejte příkaz run a poté přejděte na:

  Spustit > zadejte příkaz control printers > OK

  V systému Windows 7 a předchozích verzích
  1. Klepněte na tlačítko tlačítko Start nebo Start a potom na příkaz Spustit.

  2. Zadejte příkaz control printers.

  3. Stiskněte klávesu Enter nebo klepněte na tlačítko OK.

 2. Vyberte tiskárnu, kterou chcete aktualizovat, a poté proveďte některou z následujících akcí:

  • V systému Windows 7 nebo novějším vyberte možnost Vlastnosti tiskárny.

  • U předchozích verzí vyberte možnost Vlastnosti.

 3. Přejděte na kartu Konfigurace a poté vyberte možnost Aktualizovat – Požádat tiskárnu.

 4. Použijte změny.

Uživatelé se systémem Macintosh

 1. V nabídce počítače Apple vyberte možnost System Preferences (Systémové předvolby) a poté vyberte položku Options & Supplies (Možnosti a spotřební materiál).

 2. Přejděte na seznam možností hardwaru a poté přidejte veškeré nainstalované volitelné doplňky.

 3. Použijte změny.