Instalace interních součástí

ikona výstrahy nebezpečí úrazu el. proudem VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM Pokud potřebujete získat přístup k systémové desce nebo chcete doplnit volitelný hardware a paměťová zařízení poté, co jste tiskárnu nainstalovali, nejprve tiskárnu vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, vypněte je také a odpojte jakékoli kabely vedoucí k tiskárně.

Dostupné interní doplňky

Přístup k systémové desce

ikona výstrahy nebezpečí úrazu el. proudem VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM Pokud potřebujete získat přístup k systémové desce nebo chcete doplnit volitelný hardware a paměťová zařízení poté, co jste tiskárnu nainstalovali, nejprve tiskárnu vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoliv kabely vedoucí k tiskárně.
Poznámka: Tento úkon vyžaduje plochý šroubovák.
 1. Šrouby uvolněte otáčením po směru hodinových ručiček.

 2. Vyjměte systémovou desku vytažením dopředu.

 3. S pomocí následujícího obrázku vyhledejte příslušné konektory.

  Varování – nebezpečí poškození: Elektronické součásti systémové desky mohou být snadno poškozeny statickou elektřinou. Předtím, než se dotknete elektronických součástí nebo konektorů na systémové desce, se dotkněte něčeho kovového.
  picture of the system board with numbered callouts

  1

  konektor ISP

  2

  Konektory firmwaru a paměťové karty flash

  3

  Konektory paměťové karty


 4. Zatlačte systémovou desku zpět na místo.

Instalace paměťové karty

ikona výstrahy nebezpečí úrazu el. proudem VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM Pokud potřebujete získat přístup k systémové desce nebo chcete doplnit volitelný hardware a paměťová zařízení poté, co jste tiskárnu nainstalovali, nejprve tiskárnu vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoliv kabely vedoucí k tiskárně.
Varování – nebezpečí poškození: Elektronické součásti systémové desky mohou být snadno poškozeny statickou elektřinou. Předtím, než se dotknete elektronických součástí nebo konektorů na systémové desce, se dotkněte něčeho kovového.

Volitelnou paměťovou kartu můžete zakoupit samostatně a připojit ji k systémové desce.

 1. Dostaňte se k systémové desce.

  Další informace najdete v části Přístup k systémové desce.

  Poznámka: Tento úkon vyžaduje plochý šroubovák.
 2. Vybalte paměťovou kartu.

  Poznámka: Vyvarujte se dotyku v místě připojení podél hrany karty.
 3. Otevřete západky konektoru paměťové karty na systémové desce.

 4. Srovnejte výklenek paměťové karty s výstupkem konektoru.

  picture of memory card with numbered callouts

  1

  Drážka

  2

  Výstupek


 5. Zasouvejte paměťovou kartu rovně do konektoru, dokud nezaklapne na místo.

Instalace paměti flash nebo firmwarové karty

Systémová deska má dvě připojovací místa pro volitelnou paměť flash nebo kartu s firmwarem. Nainstalována může být pouze jedna od každé, konektory jsou nicméně zaměnitelné.

ikona výstrahy nebezpečí úrazu el. proudem VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM Pokud potřebujete získat přístup k systémové desce nebo chcete doplnit volitelný hardware a paměťová zařízení poté, co jste tiskárnu nainstalovali, nejprve tiskárnu vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoliv kabely vedoucí k tiskárně.
Varování – nebezpečí poškození: Elektronické součásti systémové desky mohou být snadno poškozeny statickou elektřinou. Předtím, než se dotknete elektronických součástí nebo konektorů na systémové desce, se dotkněte něčeho kovového.
 1. Dostaňte se k systémové desce.

  Další informace najdete v části Přístup k systémové desce.

  Poznámky:

  • Tento úkon vyžaduje plochý šroubovák.
  • Po otevření kovového panelu neodpojujte kabel ventilátoru.
 2. Vybalte kartu.

  Poznámka: Vyvarujte se dotyku v místě připojení podél hrany karty.
 3. Uchopte kartu po jejích stranách a zarovnejte plastové výstupky na kartě s otvory na systémové desce.

  picture of firmware card with numbered callouts

  1

  Plastové výstupky

  2

  Kovové výstupky


 4. Zatlačte kartu na místo přiměřenou silou.

  picture fo firmware card being attached to the system board

  Poznámky:

  • Celá délka konektoru karty se musí dotýkat systémové desky a být s ní zarovnána.
  • Dávejte pozor, abyste nepoškodili konektory.

Instalace portu Internal Solutions Port

Systémová deska podporuje jeden volitelný Lexmark port ISP (Internal Solutions Port).

Poznámka: Tento úkon vyžaduje plochý šroubovák.
ikona výstrahy nebezpečí úrazu el. proudem VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM Pokud potřebujete získat přístup k systémové desce nebo chcete doplnit volitelný hardware a paměťová zařízení poté, co jste tiskárnu nainstalovali, nejprve tiskárnu vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoliv kabely vedoucí k tiskárně.
Varování – nebezpečí poškození: Elektronické součásti systémové desky mohou být snadno poškozeny statickou elektřinou. Předtím, než se dotknete elektronických součástí nebo konektorů na systémové desce, se dotkněte něčeho kovového.
 1. Dostaňte se k systémové desce.

  Další informace najdete v části Přístup k systémové desce.

 2. Vyjměte pevný disk tiskárny.

  Další informace najdete v části Vyjmutí pevného disku tiskárny.

 3. Vybalte sadu ISP.

  1

  Řešení ISP

  2

  Šrouby pro řešení ISP

  3

  Šrouby pro platový držák

  4

  Plastový držák


 4. Pro připevnění plastového držáku k řešení ISP použijte dodané šrouby.


 5. Pro připevnění řešení ISP k systémové desce použijte dodaný šroub.

 6. Připojte kabel rozhraní řešení ISP do zásuvky na systémové desce.

 7. Dvěma šrouby pevně připojte řešení ISP k systémové desce.

Instalace pevného disku tiskárny

Poznámka: Tento úkon vyžaduje plochý šroubovák.
ikona výstrahy nebezpečí úrazu el. proudem VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM Pokud potřebujete získat přístup k systémové desce nebo chcete doplnit volitelný hardware a paměťová zařízení poté, co jste tiskárnu nainstalovali, nejprve tiskárnu vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoliv kabely vedoucí k tiskárně.
Varování – nebezpečí poškození: Elektronické součásti systémové desky mohou být snadno poškozeny statickou elektřinou. Předtím, než se dotknete elektronických součástí nebo konektorů na systémové desce, se dotkněte něčeho kovového.
 1. Dostaňte se k systémové desce.

  Další informace najdete v části Přístup k systémové desce.

 2. Rozbalte pevný disk tiskárny.

 3. Vyhledejte příslušný konektor na systémové desce.

  isp installation target
  Poznámka: Je-li již volitelný port ISP nainstalovaný, pak je nutné pevný disk tiskárny nainstalovat do ISP.

  Instalace pevného disku tiskárny do ISP:

  1. Pomocí plochého šroubováku povolte šrouby.

  2. Odšroubujte šrouby připevňující montážní konzolu pevného disku tiskárny k pevnému disku a pak vyjměte konzolu.

  3. Srovnejte výstupky pevného disku tiskárny s otvory na portu ISP a zatlačte na pevný disk tiskárny tak, aby výstupky dolehly na svá místa.

   mounting hard drive to ISP
  4. Připojte konec kabelu rozhraní pevného disku tiskárny do zástrčky portu ISP.

   Poznámka: Zástrčky a zásuvky jsou barevně označeny.
   attaching hard drive cable to ISP

  Instalace pevného disku tiskárny přímo na systémovou desku:

  1. Srovnejte výstupky pevného disku tiskárny s otvory na systémové desce a zatlačte na pevný disk tiskárny tak, aby výstupky dolehly na svá místa.

   attaching the Hard Drive
  2. Pro zajištění pevného disku tiskárny použijte dva dodané šrouby.

   picture of attaching the hard drive screws
  3. Připojte konec kabelu rozhraní pevného disku tiskárny do zástrčky na systémové desce.

   Poznámka: Zástrčky a zásuvky jsou barevně označeny.
   attaching hard drive cable

Vyjmutí pevného disku tiskárny

Poznámka: Tento úkon vyžaduje plochý šroubovák.
Varování – nebezpečí poškození: Elektronické součásti systémové desky mohou být snadno poškozeny statickou elektřinou. Předtím, než se dotknete elektronických součástí nebo konektorů na systémové desce, se dotkněte něčeho kovového.
 1. Dostaňte se k systémové desce.

  Další informace najdete v části Přístup k systémové desce.

 2. Odpojte kabel rozhraní pevného disku tiskárny od systémové desky, ale k pevnému disku tiskárny nechte kabel připojený. Kabel odpojíte tak, že před jeho vytažením stlačíte páčku u zástrčky kabelu rozhraní a tím uvolníte západku.

 3. Odšroubujte šrouby a pevný disk tiskárny přitom přidržte na místě. Po vyjmutí šroubů vyjměte disk.

 4. Položte pevný disk tiskárny stranou.