Zakládání do doplňkových zásobníků na 850 a 1 150 listů

Zásobníky na 850 a 1 150 listů podporují stejné formáty a typy papíru a vyžadují stejný postup zakládání papíru.

ikona standardní výstrahy VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte jednotlivé zásobníky na papír samostatně. Všechny ostatní zásobníky udržujte zavřené až do chvíle, kdy je budete potřebovat.
 1. Vytáhněte zásobník.

  picture showing the location of tray three of the dual input being opened
 2. Stiskněte lištu délky a posuňte ji do správné polohy pro formát papíru, který zakládáte.

 3. Ohněte listy papíru dozadu a dopředu, aby se navzájem oddělily. Papír nepřekládejte a nemačkejte. Srovnejte okraje podle rovné plochy.

  picture showing how to fan flex and straighten paper
 4. Založte stoh papíru tak, aby nahoře byla strana doporučená k tisku.

  picture showing how to load the paper

  Poznámky:

  Varování – nebezpečí poškození: Přeplnění zásobníku může způsobit uvíznutí papíru a možné poškození tiskárny.
 5. Vložte zásobník.

 6. Na ovládacím panelu tiskárny ověřte, zda nastavení Formát papíru a Typ papíru odpovídají založenému papíru.