Zakládání médií do univerzálního podavače

Do univerzálního podavače lze vložit několik formátů a typů tiskových médií, například průhledné fólie, štítky, štítkový karton a obálky. Je možné jej použít pro tisk jedné stránky nebo ruční tisk nebo jako doplňkový zásobník.

Kapacita univerzálního podavače je přibližně:

Univerzální podavač pojme papír nebo speciální média s těmito rozsahy rozměrů:

Poznámka: Nepřidávejte ani neodebírejte papír nebo speciální média, když tiskárna tiskne z univerzálního podavače nebo když na ovládacím panelu tiskárny bliká kontrolka. V opačném případě by mohlo dojít k uvíznutí papíru.
 1. Tahem dolů otevřete dvířka univerzálního podavače.

 2. Při použití papíru nebo speciálních médií delších než papír formátu Letter jemně zatáhněte za nástavec a úplně ho vytáhněte.

 3. Ohněte listy papíru nebo speciální média, abyste je uvolnili. Nepřekládejte je a nemačkejte. Srovnejte okraje podle rovné plochy.

  Papír

  picture shows how to flex and straighten the paper

  Obálky

  picture showing how to flex and straighten envelopes

  Průhledné fólie

  Poznámka: Strany tisku se nedotýkejte a dejte pozor, abyste ji nepoškrábali.

  picture showing how to flex and straighten transparencies

 4. Stiskněte uvolňovací páčku papíru a potom vložte papír nebo speciální média. Zasuňte stoh zlehka do univerzálního podavače až na doraz a uvolněte uvolňovací páčku.

  picture showing how to load paper in the multipurpose feeder in the long edge first orientation
  Varování – nebezpečí poškození: Kdybyste papír tahali ven a páčku byste nestiskli, mohlo by dojít k uvíznutí papíru nebo by se mohla páčka zlomit.

  Poznámky:

 5. Nastavte vodítko šířky tak, aby se lehce z boku dotýkalo hrany stohu papíru. Dbejte, aby byly papír nebo speciální média v univerzálním podavači umístěny volně, naplocho a nebyly ohnuté nebo pomačkané.

  mpf width guide
 6. Pomocí ovládacího panelu tiskárny nastavte formát papíru a typ papíru pro univerzální podavač (Formát v univerzálním podavači a Typ v univerzálním podavači) podle vloženého papíru nebo speciálních médií.