Zakládání do standardního nebo doplňkového zásobníku na 520 listů

Tiskárna má jeden standardní zásobník na 520 listů (Zásobník 1) a může mít jeden nebo více doplňkových zásobníků na 520 listů. Všechny zásobníky na 520 listů podporují stejné formáty a typy papíru.

ikona standardní výstrahy VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte jednotlivé zásobníky na papír samostatně. Všechny ostatní zásobníky udržujte zavřené až do chvíle, kdy je budete potřebovat.
 1. Vytáhněte zásobník.

  picture of an open standard tray

  Všimněte si indikátorů formátu na dně zásobníku. Tyto indikátory použijte ke snadnějšímu nastavení vodicích lišt délky a šířky.

 2. Stiskněte lištu šířky a posuňte ji do správné polohy pro formát papíru, který zakládáte.

  tray width guide tab slide
 3. Stiskněte lištu délky a posuňte ji do správné polohy pro formát papíru, který zakládáte.

  Poznámka: Vodítka délky mají pojistky. Pro odjištění posuňte tlačítko ve vrchní části vodicí lišty délky dolů. Pro zajištění posuňte po zvolení délky tlačítko nahoru.
 4. Ohněte listy papíru dozadu a dopředu, aby se navzájem oddělily. Papír nepřekládejte a nemačkejte. Srovnejte okraje podle rovné plochy.

  picture shows how to flex and straighten the paper
 5. Založte stoh papíru tak, aby nahoře byla strana doporučená k tisku.

  Poznámky:

  Varování – nebezpečí poškození: Přeplnění zásobníku může způsobit uvíznutí papíru a možné poškození tiskárny.
  picture loading paper in the long-edge orientation
 6. Vložte zásobník.

  picture showing how to close a 520-sheet tray
 7. Na ovládacím panelu tiskárny ověřte, zda nastavení Formát papíru a Typ papíru odpovídají založenému papíru.