Seznam nabídek

Nab. Spotřební materiál

Nabídka Papír

Zprávy

Nastavení

 

Azurová kazeta

Purpurová kazeta

Žlutá kazeta

Černá kazeta

Azurová jednotka fotoválce

Purpurová jednotka fotoválce

Žlutá jednotka fotoválce

Černá jednotka fotoválce

Nádobka na odpadní toner

Kazeta se svorkami

Nádobka děrovače

Sada pro údržbu 160K

Sada pro údržbu 320K

Sada pro údržbu 480K

Výchozí zdroj

Velikost nebo typ papíru

Konfigurace univerzálního podavače

Náhradní formát

Povrch papíru

Zakládání papíru

Vlastní typy

Vlastní názvy

Vlastní názvy zásobníků

Univerzální nastavení

Nastavení zásobníku

Stránka nastavení nabídek

Statistika zařízení

Stránka nastavení sítě

Stránka s nastavením sítě [x]

Seznam profilů

Tisk typů písma

Tisk adresáře

Tisk ukázky

Zpráva o aktivech

Obecná nastavení

Nabídka Jednotka Flash

Nastavení tisku


Zabezpečení

Síť/Porty

Nápověda

Různá bezpečnostní nastavení

Důvěrný tisk

Vymazat dočasné soubory1

Protokol auditu zabezpečení

Nastavit čas a datum

aktivní síťová karta

Standardní síť nebo Síť [x]2

Standardní USB

Paralelní port [x]

Sériové rozhraní [x]

Nastavení SMTP

Tisk všech příruček

Kvalita barev

Kvalita tisku

Pokyny k tisku

Pokyny k médiím

Průvodce vadami tisku

Schéma nabídky

Informace

Pokyny k připojení

Pokyny k přemísťování

Pokyny ke spotřebnímu materiálu

1 Tato nabídka se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován pevný disk tiskárny.

2 V závislosti na nastavení tiskárny se tato nabídka zobrazí jako Standardní síť, Bezdrátová síť nebo Síť [x].