Vysvětlení zpráv tiskárny

Došlo k chybě jednotky flash. Jednotku vyjměte a znovu vložte.

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

Zásobník 2 nelze snížit, vyjměte papír a zkontrolujte překážku.

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

Změna [zdroj papíru] na [název vlastního typu]

Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Změna [zdroj papíru] na [název vlastního typu] vkládání [orientace]

Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Změna [zdroj papíru] na [vlastní řetězec]

Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Změna [zdroj papíru] na [vlastní řetězec] vkládání [orientace]

Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Změna [zdroj papíru] na [formát papíru] [typ papíru]

Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Změna [zdroj papíru] na [formát papíru] [typ papíru] vkládání [orientace]

Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Zkontrolujte orientaci nebo vodicí lišty [zdroje]

Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Zavřít kryt [x]

Pro odstranění hlášení zavřete zmíněný kryt.

Zavřete dvířka [x]

Zavřete zmíněná dvířka.

Disk poškozen

Tiskárna se pokusila o obnovu poškozeného pevného disku a oprava se nezdařila. Pevný disk je nutné znovu naformátovat.

Dotkněte se tlačítka Formátovat disk; tím naformátujete pevný disk a odstraníte hlášení.

Poznámka: Formátování odstraní všechny soubory, které jsou na pevném disku tiskárny momentálně uložené.

Vyprázdněte krabici děrovače

 1. Vyprázdněte krabici děrovače.

  Pokyny k vyprázdnění krabice děrovače zobrazíte stisknutím tlačítka Další informace na ovládacím panelu tiskárny.

 2. Znovu vložte krabici děrovače do dokončovací schránky a zprávu smažte tlačítkem Pokračovat.

Při čtení z jednotky USB došlo k chybě. Vyjměte jednotku USB.

Bylo vloženo nepodporované zařízení USB. Odeberte zařízení USB a nainstalujte podporované zařízení.

Chyba při čtení z rozbočovače USB. Odeberte rozbočovač.

Byl vložen nepodporovaný rozbočovač USB. Odeberte rozbočovač USB a nainstalujte podporovaný rozbočovač.

Vložte zásobník na svorky

Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Vložte krabici děrovače

Vložte krabici děrovače do dokončovací schránky a zprávu smažte tlačítkem Pokračovat.

Vložte zásobník [x]

Vložte určený zásobník do tiskárny.

Nainstalujte zásobník [x]

Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Vložte do [zdroj] [název vlastního typu]

Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Vložte do [zdroj] [vlastní řetězec]

Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Vložte do [zdroj] [formát]

Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Vložte do [zdroj] [typ] [formát]

Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Vložení [název vlastního typu] do ručního podavače

Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Vložení [vlastní řetězec] do ručního podavače

Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Vložení [formát papíru] do ručního podavače

Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Vložení [typ papíru] [formát papíru] do ručního podavače

Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Ruční podavač očekává [formát papíru]. Zkontrolujte vodicí lišty [zdroj papíru]

Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Vložte svorky

Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Odeberte papír z výstupního odkladače

Vyjměte papír ze standardního výstupního odkladače.

Odeberte papír ze zásobníku [x]

Odeberte papír z určeného zásobníku. Tiskárna automaticky zjistí odebrání papíru a bude pokračovat v tisku.

Pokud se odebráním papíru hlášení neodstraní, dotkněte se tlačítka Pokračovat.

Odeberte papír ze všech odkladačů

Vyjměte papír ze všech odkladačů. Tiskárna automaticky zjistí odebrání papíru a bude pokračovat v tisku.

Pokud se odebráním papíru neodstraní hlášení, dotkněte se plošky Continue (Pokračovat).

Odeberte papír z [název zásobníku z propojené sady]

Odeberte papír z určeného zásobníku. Tiskárna automaticky zjistí odebrání papíru a bude pokračovat v tisku.

Pokud se odebráním papíru hlášení neodstraní, dotkněte se tlačítka Pokračovat.

Kvóta pro tisk byla překročena. Tisková úloha byla zrušena.

Tisková úloha byla zrušena, protože došlo k překročení kvóty pro tisk. Obraťte se na správce systému.

Kvóta pro tisk byla překročena. Tisková úloha není dokončena.

Tisková úloha nebyla dokončena, protože došlo k překročení kvóty pro tisk. Obraťte se na správce systému.

Obnovit pozdržené úlohy?

Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Odstraňte obalový materiál z [název oblasti]

Odstraňte veškerý zbývající balicí materiál z určeného místa.

Některé pozdržené úlohy nebyly obnoveny

Chcete-li odstranit konkrétní úlohu, dotkněte se tlačítka Pokračovat.

Poznámka: Pozdržené úlohy, které nebudou obnoveny, zůstanou na pevném disku a nebudou přístupné.

Nepodporovaný režim fotoaparátu; odpojte fotoaparát a změňte režim.

Režim fotoaparátu nepodporuje standard PictBridge.

Odpojte fotoaparát, změňte režim a připojte fotoaparát opět k tiskárně.

Nepodporovaný disk

Byl vložen nepodporovaný disk. Odeberte nepodporovaný disk a nainstalujte podporovaný typ.

31.xx Chybějící nebo vadná [barva] kazeta

Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

 1. Vyjměte uvedenou tiskovou kazetu a znovu ji nainstalujte.

  Pokyny k vyjmutí tiskové kazety zobrazíte stisknutím tlačítka Další informace.

 2. Zprávu smažte tlačítkem Pokračovat.

  Poznámka: Pokud se zpráva neodstraní, vyměňte vadnou tiskovou kazetu.

32.xx [color] kazeta s tímto číslem není zařízením podporována

Vyjměte nepodporovanou tonerovou kazetu a nainstalujte podporovanou.

34 Nesprávný formát papíru, zkontrolujte [zdroj papíru].

Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

34 Nesprávný typ papíru, zkontrolujte [zdroj papíru].

Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

35 Nedostatek paměti k podpoře funkce šetření zdroji

Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

37 Nedostatek paměti, některé pozdržené úlohy nebudou obnoveny

Tiskárna nebyla schopna obnovit některé nebo všechny důvěrné nebo pozdržené úlohy uložené na pevném disku tiskárny.

Dotykem povelu Continue (Pokračovat) odstraníte hlášení.

37 Nedostatek paměti, došlo k vymazání některých pozdržených úloh

Aby bylo možné zpracovat aktuální úlohy, odstranila tiskárna některé pozdržené úlohy.

Dotykem povelu Continue (Pokračovat) odstraníte hlášení.

37 Nedostatek paměti k řazení úlohy

Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

37 Nedostatek paměti pro operaci defragmentace paměti flash

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

38 Plná paměť

Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

39 Složitá stránka, některá data možná nebyla vytištěna

Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

40 Chybná [barva] náplň, vyměňte kazetu

Vyměňte určenou kazetu, abyste mohli pokračovat v tisku.

51 Detekována vadná paměť flash

Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

52 Nedostatek volného místa v paměti flash pro zdroje

Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

53 Zjištěna neformátovaná paměť flash

Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

54 Chyba sériového doplňku [x]

Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

54 Softw. chyba std síť. adaptéru

Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

54 Softwarová chyba sítě [x]

Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

55 Nepodporovaný doplněk ve slotu [x]

 1. Vypněte tiskárnu.

 2. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

 3. Vyjměte nepodporovaný doplněk ze systémové desky tiskárny a nahraďte ho podoprovanou kartou.

 4. Připojte napájecí kabel k řádně uzemněné el. zásuvce.

 5. Tiskárnu zapněte.

56 Paralelní port [x] je zakázán.

Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

56 Sériový port [x] je zakázán

Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

56 Standardní port USB neaktivní

Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

56 Standardní paralelní port neaktivní

Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

56 USB port [x] je zakázán

Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

57 Změna konfigurace, některé pozdržené úlohy nebyly obnoveny

V tiskárně se něco změnilo a pozdržené úlohy byly zneplatněny. Možné změny mohou být tyto:

Zprávu smažte tlačítkem Pokračovat.

58 Je nainstalováno příliš mnoho disků

 1. Vypněte tiskárnu.

 2. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

 3. Odeberte přebytečné disky.

 4. Připojte napájecí kabel k řádně uzemněné el. zásuvce.

 5. Tiskárnu zapněte.

58 Mnoho instalovaných flash pamětí

 1. Vypněte tiskárnu.

 2. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

 3. Vyjměte paměť flash, která je přebytečná.

 4. Připojte napájecí kabel k řádně uzemněné elektrické zásuvce.

 5. Znovu zapněte tiskárnu.

58 Příliš mnoho zásobníků

 1. Vypněte tiskárnu.

 2. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

 3. Odeberte nadbytečné zásobníky.

 4. Připojte napájecí kabel k řádně uzemněné elektrické zásuvce.

 5. Znovu zapněte tiskárnu.

59 Nekompatibilní zásobník [x]

Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

61 Vyjměte vadný disk

Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

62 Disk plný

Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

80 Plánovaná údržba [x]

Obraťte se na zákaznickou podporu a zprávu ohlaste. Je naplánována údržba tiskárny.

80 Vyměňte zaváděcí válečky papíru v [zdroj papíru], využijte přitom součásti a pokyny v přihrádce zásobníku 1

Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

82.xx Vyměňte nádobu na odpadní toner

 1. Vyměňte nádobu na odpadní toner.

  Pokyny k výměně nádobky na odpadní toner zobrazíte stisknutím tlačítka Další informace na ovládacím panelu tiskárny.

 2. Tlačítkem Pokračovat odstraňte hlášení a pokračujte v tisku.

82.xx Nádobka na odpadní toner je téměř plná.

Okamžitě objednejte náhradní nádobku na odpadní toner.

 1. Vyměňte nádobu na odpadní toner.

  Pokyny k instalaci nádobky na odpadní toner zobrazíte stisknutím tlačítka Další informace na ovládacím panelu tiskárny.

 2. Tlačítkem Pokračovat odstraňte hlášení a pokračujte v tisku.

82.xx Chybí nádobka na odpadní toner

Vložte nádobku na odpadní toner zpět do tiskárny.

84 nepodporovaný fotoválec [barva]

Vyjměte uvedený fotoválec a poté nainstalujte podporovaný fotoválec.

84.xx Končí životnost fotoválce [barva]

 1. Okamžitě objednejte náhradní fotoválec.

 2. Pokud se sníží kvalita tisku, nainstalujte nový fotoválec podle pokynů dodaných s tímto náhradním dílem.

 3. Klepnutím na tlačítko Pokračovat odstraňte hlášení a pokračujte v tisku.

84.xx Chybí fotoválec [barva]

Nainstalujte uvedený barevný fotoválec podle pokynů dodaných s tímto náhradním dílem.

84.xx Vyměňte fotoválec [barva]

 1. Vyměňte fotoválec podle pokynů dodaných s tímto náhradním dílem.

 2. Na ovládacím panelu tiskárny vymažte hlášení klepnutím na tlačítko Pokračovat a pokračujte v tisku.

88.xx [barva] kazeta je prázdná

 1. Okamžitě objednejte tonerovou kazetu.

 2. Stiskněte tlačítko Pokračovat, odstraňte zprávu a pokračujte v tisku.

Poznámka: Pokračujte v tisku, dokud se nezobrazí zpráva 88.xx [barva] kazeta je téměř prázdná.

88.xx [barva] kazeta je téměř prázdná

Uvedená tisková kazeta je téměř prázdná. Pokud nemáte náhradní tonerovou kazetu, okamžitě ji objednejte.

 1. Pokyny k výměně tiskové kazety zobrazíte stisknutím tlačítka Další informace na ovládacím panelu tiskárny.

 2. Stiskněte tlačítko Pokračovat, odstraňte zprávu a pokračujte v tisku.

88 Vyměňte kazetu [barva]

Uvedená tisková nebo tonerová kazeta je prázdná.

 1. Vyměňte uvedenou kazetu.

  Pokyny k výměně kazety zobrazíte klepnutím na tlačítko Další informace na ovládacím panelu tiskárny.

 2. Klepnutím na tlačítko Pokračovat odstraňte hlášení a pokračujte v tisku.

1565 Chyba emulace, vložte doplněk pro emulaci

Tiskárna tuto zprávu automaticky vymaže po 30 sekundách a pak vypne emulátor stahování na firmwarové kartě.