Přemisťování tiskárny

Před přemístěním tiskárny

ikona standardní výstrahy VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ: Hmotnost tiskárny je vyšší než 18 kg a k jejímu bezpečnému zvednutí jsou zapotřebí dvě osoby.
ikona standardní výstrahy VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ: Před přemístěním tiskárny dodržte tyto pokyny, aby nedošlo ke zranění osob nebo poškození tiskárny:
Varování – nebezpečí poškození: Poškození tiskárny způsobené nesprávným postupem při přesouvání není kryto zárukou.

Přemístění tiskárny

Tiskárnu i s volitelným příslušenstvím lze bezpečně přemístit při dodržení následujících opatření:

Přeprava tiskárny

Při přepravě tiskárny používejte původní obal nebo si v místě jejího zakoupení telefonicky objednejte náhradní přepravní sadu.