Objednání částí a spotřebního materiálu

V USA kontaktuje společnost Lexmark na čísle 1-800-539-6275, kde získáte kontakt na autorizované prodejce částí a spotřebního materiálu ve vaší oblasti. V ostatních zemích či oblastech navštivte webové stránky podpory společnosti Lexmark na adrese www.lexmark.com nebo kontaktujte prodejce tiskárny.

Poznámky:

Objednávání tonerových kazet

Pokud se zobrazí hlášení 88.xx Dochází kazeta [barva] nebo 88.xx Kazeta [barva] je téměř prázdná, objednejte novou kazetu.

Pokud se zobrazí hlášení 88 Vyměňte kazetu [barva], vyměňte příslušnou kazetu.

Odhadovaná výtěžnost kazety je založena na normě ISO/IEC 19798 (při zhruba 5% pokrytí na barvu). Velmi nízké pokrytí (méně než 1,25% na barvu) může mít v delším období negativní vliv na výtěžnost této barvy a může způsobit, že součásti kazety selžou dříve, než bude vyčerpán toner.

Název součásti

Výrobní číslo

Černá tonerová kazeta s vysokou výtěžností

C950X2KG

Žlutá tonerová kazeta s vysokou výtěžností

C950X2YG

Purpurová kazeta s vysokou výtěžností

C950X2MG

Azurová kazeta s vysokou výtěžností

C950X2CG


Objednání jednotky fotoválce

Pokud se zobrazí hlášení 84.xx Dochází fotoválec <barva> nebo 84.xx Téměř dochází fotoválec <barva>, objednejte novou jednotku fotoválce.

Pokud se zobrazí hlášení 84.xx Vyměňte fotoválec <barva> je nutné vyměnit příslušný fotoválec.

Název součásti

Výrobní číslo

Jednotka fotoválce

  • Černobílá

  • Azurová

  • Purpurová

  • Žlutá

C950X71G

Sada CMY fotoválce (azurová, purpurová, žlutá)

Poznámka: Může dojít k vyčerpání životnosti všech jednotek CMY fotoválce současně.

C950X73G


Objednání nádobky na odpadní toner

Když se zobrazí zpráva 82.xx Nádobka na odpadní toner téměř plná, objednejte náhradní nádobku na odpadní toner.

Nádobku na odpadní toner vyměňte ve chvíli, kdy se zobrazí zpráva 82.xx Vyměňte nádobku na odpadní toner.

Poznámka: Opakované použití nádobky na odpadní toner se nedoporučuje.

Název součásti

Výrobní číslo

Nádobka na odpadní toner

C950X76G


Objednání kazet se svorkami

Jakmile se objeví hlášení Málo svorek nebo Došly svorky, objednejte specifikovanou kazetu se svorkami.

Chcete-li získat více informací, prohlédněte si ilustrace na vnitřní straně dvířek sešívačky.

Název součásti

Výrobní číslo

Kazety se svorkami - balení po 3 (svorky G5)

25A0013

Rozšířené knižní svorky (svorky G11 a G12)

21Z0357


Objednání sady pro údržbu

Pokud na displeji tiskárny zobrazí zpráva Sada pro údržbu [x], objednejte příslušnou sadu pro údržbu a vyměňte opotřebované součásti. Všechny součásti sady pro údržbu s výjimkou sady pro údržbu 480K jsou navrženy tak, aby údržbu mohl provést uživatel. Sady jsou dodávány s pokyny.

Sada pro údržbu

Servisní číslo

Sada pro údržbu 160K

40X7540

Sada pro údržbu 320K (100 V)

40X7568

Sada pro údržbu 320K (110 V)

40X7550

Sada pro údržbu 320K (220 V)

40X7569

Sada pro údržbu 480K

40X7560