201–202 uvíznutí papíru

Pokud je papír vidět ve standardním výstupním zásobníku, pevně uchopte uvíznutý papír na obou stranách a opatrně jej vytáhněte.

Poznámka: Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.
Firmly grasp the paper on each side, and then gently pull it out.

Zaseknutí papíru v zapékači

 1. Otevřete dvířka A stlačením uvolňovací západky nahoru a sklopením dvířek.

  ikona výstrahy horký povrch VÝSTRAHA – HORKÝ POVRCH: Vnitřek tiskárny může být horký. Aby se snížilo riziko poranění od horké součásti, nechte povrch vychladnout, než se jej dotknete.
 2. Zvedněte zelenou páčku.

  Lift the green lever.
 3. Pevně uchopte uvíznutý papír na obou stranách a opatrně jej vytáhněte.

  Varování – nebezpečí poškození: Nedotýkejte se středu zapékací jednotky. Mohlo by dojít k jejímu poškození.
  Poznámka: Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.
 4. Zatlačte zelenou páčku zpět na místo.

 5. Zavřete dvířka A.

 6. V případě potřeby se dotkněte možnosti Pokračovat na ovládacím panelu tiskárny.

Papír uvíznutý pod zapékačem

 1. Otevřete dvířka A.

  ikona výstrahy horký povrch VÝSTRAHA – HORKÝ POVRCH: Vnitřek tiskárny může být horký. Aby se snížilo riziko poranění od horké součásti, nechte povrch vychladnout, než se jej dotknete.
 2. Pokud je uvíznutý papír vidět pod zapékačem, pevně uchopte papír na obou stranách a opatrně jej vytáhněte.

  Poznámka: Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.
 3. Zavřete dvířka A.

 4. V případě potřeby se dotkněte možnosti Pokračovat na ovládacím panelu tiskárny.