203 Zaseknutý papír

Pokud je papír vidět ve standardním výstupním zásobníku, pevně uchopte uvíznutý papír na obou stranách a opatrně jej vytáhněte.

Poznámka: Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.
jammed paper in standard exit bin
  1. Otevřete dvířka A a potom dvířka D stlačením uvolňovací západky u každých dvířek nahoru a sklopením dvířek.

    ikona výstrahy horký povrch VÝSTRAHA – HORKÝ POVRCH: Vnitřek tiskárny může být horký. Aby se snížilo riziko poranění od horké součásti, nechte povrch vychladnout, než se jej dotknete.
  2. Pevně uchopte uvíznutý papír na obou stranách a opatrně jej vytáhněte.

    jammed paper removed in door d
    Poznámka: Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.
  3. Zavřete dvířka D a potom dvířka A.

  4. V případě potřeby se dotkněte možnosti Pokračovat na ovládacím panelu tiskárny.