230 Zaseknutý papír

  1. Sklopte víceúčelový podavač a otevřete dvířka B.

    Open jam door B
  2. Pevně uchopte uvíznutý papír na obou stranách a opatrně jej vytáhněte.

    Poznámka: Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.
  3. Zavřete dvířka B.

  4. V případě potřeby se dotkněte možnosti Pokračovat na ovládacím panelu tiskárny.