281 Zaseknutý papír

Zaseknutí papíru ve dvířkách A

 1. Otevřete dvířka A.

  ikona výstrahy horký povrch VÝSTRAHA – HORKÝ POVRCH: Vnitřek tiskárny může být horký. Aby se snížilo riziko poranění od horké součásti, nechte povrch vychladnout, než se jej dotknete.
 2. Určete, kde k zaseknutí došlo a poté jej odstraňte:

  1. Pokud je papír pod zapékačem vidět, uchopte jej pevně na obou stranách a opatrně jej vytáhněte.

   Poznámka: Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.
   Firmly grasp paper on each side, and then gently pull it out.
  2. Pokud papír vidět není, budete muset vyjmout jednotku zapékače.

   Varování – nebezpečí poškození: Nedotýkejte se středu zapékací jednotky. Mohlo by dojít k jejímu poškození.
   1. Odšroubujte (proti směru hodinových ručiček) křídlaté šrouby z obou stran zapékací jednotky.

   2. Zdvihněte držadla na obou stranách zapékače a tahem jednotku vyjměte.

   3. Zdvihněte zelenou páčku, pevně uchopte papír na obou stranách a opatrně jej vytáhněte.

    Poznámky:

    • Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.
    • Je-li v zapékací jednotce papír, sklopte uvolňovací páčku zapékače a přepněte jej do režimu obálek.
    • Po odstranění uvíznutého papíru vraťte páčku do původní polohy.
    Lift the green lever, firmly grasp the paper on each side, and then gently pull it out.
   4. S pomocí držadel na obou stranách jednotku zapékače zarovnejte a vložte zpět do tiskárny.

 3. Zavřete dvířka A.

 4. V případě potřeby se dotkněte možnosti Pokračovat na ovládacím panelu tiskárny.

Zaseknutí papíru v krytu F (přenos papíru)

 1. Otevřete kryt F.

  The illiustration shows the opening of the paper transport cover.
 2. Pevně uchopte uvíznutý papír na obou stranách a opatrně jej vytáhněte.

  Poznámka: Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.
  Firmly grasp the jammed paper on each side, and then gently pull it out.
   
  Firmly grasp the jammed paper on each side, and then gently pull it out.

  Poznámka: Pokud je odstranění uvíznutého papíru vpravo obtížné, otočte knoflíkem proti směru hodinových ručiček.
 3. Zavřete kryt F.

 4. V případě potřeby se dotkněte možnosti Pokračovat na ovládacím panelu tiskárny.