4yy.xx Zaseknutý papír

Pokud je papír vidět v některém z výstupních zásobníků dokončovací schránky, pevně uchopte uvíznutý papír na obou stranách a opatrně jej vytáhněte.

The illustration shows the finisher bins where the jammed paper can be located.

1

Standardní výstupní zásobník dokončovací schránky

2

Výstupní zásobník dokončovací schránky 1

3

Výstupní zásobník dokončovací schránky 2

Poznámka: Výstupní zásobník dokončovací schránky 2 je k dispozici, pouze když je nainstalována dokončovací schránka – vazač knih.


Poznámka: Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

Uvíznutí papíru ve dvířkách H

 1. Otevřete dvířka H.

  Poznámka: Dvířka H se nacházejí mezi výstupními zásobníky dokončovací schránky.
  The illustration shows door H being opened.
 2. Pevně uchopte uvíznutý papír na obou stranách a opatrně jej vytáhněte.

  Poznámka: Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.
  The illustration shows the jammed paper inside door H being removed.
 3. Zavřete dvířka H.

 4. V případě potřeby se dotkněte možnosti Pokračovat na ovládacím panelu tiskárny.

Uvíznutí papíru ve dvířkách G

 1. Otevřete dvířka G.

  The illustration shows the opening of the finisher front door.
  The illustrations shows the many parts or areas located inside the finisher.

  Oblast

  Název krytu, knoflíku nebo držadla

  1

  Kryt G1

  2

  Kryt G2

  3

  Knoflík G3

  4

  Kryt G4

  5

  Kryt G7

  6

  Knoflík G8

  7

  Držadlo G9


 2. Zvedněte páčku krytu G1.

 3. Pevně uchopte uvíznutý papír a opatrně jej vytáhněte.

  Poznámka: Jemně vytáhněte všechen uvíznutý papír z dvířek G a zkontrolujte, že jste odstranili všechny zbytky papíru.
 4. Přesuňte kryt G2 doprava a odstraňte všechen uvíznutý papír.

  Poznámka: Pokud papír uvízl ve válcích, otočte knoflíkem G3 proti směru hodinových ručiček.
 5. Přesuňte kryt G4 dolů a odstraňte všechen uvíznutý papír.

 6. Přesuňte kryt G7 doleva a odstraňte všechen uvíznutý papír.

 7. Zatáhněte za držadlo G9, dokud se zásobník úplně neotevře.

  The illustration shows the staple cartridge being pulled out.
 8. Zvedněte vnitřní kryt. Pokud papír uvízl ve válcích, otočte knoflíkem G8 proti směru hodinových ručiček. Pak odstraňte všechen uvíznutý papír.

  The illustration shows the paper jam being removed from staple cartridge.
 9. Zavřete dvířka G.

 10. V případě potřeby se dotkněte možnosti Pokračovat na ovládacím panelu tiskárny.

Uvíznutí papíru v krytu F (přenos papíru)

 1. Otevřete kryt F.

  The illiustration shows the opening of the paper transport cover.
 2. Pevně uchopte uvíznutý papír na obou stranách a opatrně jej vytáhněte.

  Poznámka: Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.
  The illustration shows the location of the jammed paper.
   
  The illustration shows the knob , which needs to be rotated counterclockwise when the jammed paper is difficult to remove.

  Poznámka: Pokud je odstranění uvíznutého papíru vpravo obtížné, otočte knoflíkem proti směru hodinových ručiček.
 3. Zavřete kryt F.

 4. V případě potřeby se dotkněte možnosti Pokračovat na ovládacím panelu tiskárny.