24x Zaseknutý papír

Poznámka: Při vytahování jakéhokoli zaseknutého papíru se ujistěte, že jste odstranili všechny útržky papíru.

Uvíznutí papíru v zásobníku 1

 1. Otevřete zásobník 1.

  The illustration shows the standard tray (Tray 1) being opened.
 2. Pevně uchopte uvíznutý papír na obou stranách a opatrně jej vytáhněte.

  The illustration shows the jammed paper being pulled out from Tray 1.
 3. Zavřete zásobník 1.

 4. V případě potřeby se dotkněte možnosti Pokračovat, zaseknutý papír byl odstraněn na ovládacím panelu tiskárny.

Zaseknuté papíru v jednom z doplňkových zásobníků (Zásobníky 2 – 4)

 1. Zkontrolujte dvířka C a pak pevně uchopte zaseknutý papír a opatrně jej vytáhněte.

  The illustration shows the paper jam being removed from door C.
 2. Otevřete určený zásobník.

 3. Pevně uchopte uvíznutý papír na obou stranách a opatrně jej vytáhněte.

  The illustration shows the jammed paper being pulled out from the optional tray .
 4. Zavřete zásobník.

 5. V případě potřeby se dotkněte možnosti Pokračovat, zaseknutý papír byl odstraněn na ovládacím panelu tiskárny.

Zaseknutý papír v zásobníku 5 (velkokapacitním podavači)

Zaseknutý papír v zásobníku
 1. Vytáhněte zásobník až na doraz.

  The illustration shows the HCF being opened.
  Varování – nebezpečí poškození: Při vytahování nepoužívejte nadměrnou sílu. Mohli byste se udeřit a poranit si kolena.
 2. Pevně uchopte uvíznutý papír na obou stranách a opatrně jej vytáhněte.

  The illustration shows the jammed paper being removed inside the HCF.
 3. Zatlačte zásobník, dokud se nezastaví.

 4. V případě potřeby se dotkněte možnosti Pokračovat, zaseknutý papír byl odstraněn na ovládacím panelu tiskárny.

Zaseknutý papír ve výstupním zásobníku
 1. Jemně posuňte zásobník doleva až na doraz.

  The illustration shows the HCF being moved to the left.
 2. Pevně uchopte uvíznutý papír na obou stranách a opatrně jej vytáhněte.

  The illustration shows the jammed paper being removed from the tray exit.
 3. Jemně zatlačte zásobník zpět na místo.

 4. V případě potřeby se dotkněte možnosti Pokračovat, zaseknutý papír byl odstraněn na ovládacím panelu tiskárny.

Zaseknutý papír v horním krytu
 1. Jemně posuňte zásobník doleva až na doraz.

  The illustration shows the HCF being moved to the left.
 2. Otevřete horní kryt.

  The illustration shows the top cover of the HCF being opened.
 3. Pevně uchopte uvíznutý papír na obou stranách a opatrně jej vytáhněte.

  The illustration shows the jammed paper inside the HCF top cover being removed.
 4. Zavřete horní kryt.

  The illsutration shows the HCF top cover being closed.
 5. Jemně zatlačte zásobník zpět na místo.

 6. V případě potřeby se dotkněte možnosti Pokračovat, zaseknutý papír byl odstraněn na ovládacím panelu tiskárny.