Nabídka Papír

Nabídka Výchozí zdroj

Položka nabídky

Popis

Výchozí zdroj

Zásobník [x]

Univerzální podavač

Papír ručně

Obálka ručně

Nastavení výchozího zdroje papíru pro všechny tiskové úlohy

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Zásobník 1 (standardní zásobník).
 • Aby se univerzální podavač objevil jako nastavení nabídky, je nutné nastavit položku Konfigurovat univerzální podavač nabídky Papír na možnost Kazeta.
 • Je-li shodný formát i typ papíru ve dvou zásobnících a nastavení formátu i typu papíru navzájem odpovídají, dojde poté k jejich automatickému propojení. Jakmile dojde k vyprázdnění jednoho ze zásobníků, tiskové úlohy budou vytištěny prostřednictvím propojeného zásobníku.

Nabídka Formát/typ papíru

Položka nabídky

Popis

Velikost zásobníku [x]

Letter

Legal

Executive

JIS-B4

A3

11 x 17

Oficio (Mexiko)

Folio

Statement

Universal

A4

A5

A6

JIS B5

Určuje formát papíru založeného v jednotlivých zásobnících.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení v USA je Letter. Mezinárodní výchozí tovární nastavení je A4.

Typ zásobníku [x]

Obyčejný papír

Tvrdý papír

Průhledné fólie

Recyklovaný

Lesklý

Lesklý s vyšší gramáží

Štítky

Kancelářský

Hlavičkový papír

Předtištěný

Barevný papír

Lehký papír

Těžký papír

Drsný/bavlněný papír

Vlastní typ [x]

Určuje typ papíru založeného v jednotlivých zásobnících.

Poznámka: Výchozím nastavením pro zásobník 1 je běžný papír. Pro všechny ostatní zásobníky je výchozí tovární nastavení Vlastní typ [x].

Formát v univerzálním podavači

Letter

Legal

Executive

JIS-B4

A3

11 x 17

12 x 18

Oficio (Mexiko)

Folio

Statement

Universal

7 3/4 Obálka

Obálka 10

Obálka DL

Obálka C5

Jiná obálka

A4

A5

A6

JIS B5

SRA3

Určuje formát papíru založeného v univerzálním podavači.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení v USA je Letter. Mezinárodní výchozí tovární nastavení je A4.

Typ v univerzálním podavači

Vlastní typ [x]

Obyčejný papír

Tvrdý papír

Průhledné fólie

Recyklovaný

Lesklý

Lesklý s vyšší gramáží

Štítky

Kancelářský

Obálka

Hrubá obálka

Hlavičkový papír

Předtištěný

Barevný papír

Lehký papír

Těžký papír

Drsný/bavlněný papír

Určuje typ papíru založený v univerzálním podavači.

Poznámka: Výchozí nastavení je Vlastní typ [x].

Formát v ručním podavači

Letter

Legal

Executive

JIS-B4

A3

11 x 17

12 x 18

Oficio (Mexiko)

Folio

Statement

Universal

A4

A5

A6

JIS B5

SRA3

Určuje formát ručně zakládaného papíru.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení v USA je Letter. Mezinárodní výchozí tovární nastavení je A4.

Typ v ručním podavači

Obyčejný papír

Tvrdý papír

Průhledné fólie

Recyklovaný

Lesklý

Lesklý s vyšší gramáží

Štítky

Kancelářský

Hlavičkový papír

Předtištěný

Barevný papír

Lehký papír

Těžký papír

Drsný/bavlněný papír

Vlastní typ [x]

Určuje typ ručně zakládaného papíru.

Poznámka: Výchozím nastavením je obyčejný papír.

Formát ruční pod. obálek

Obálka 10

Obálka DL

Obálka C5

Jiná obálka

7 3/4 Obálka

Určuje formát ručně zakládané obálky.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení pro USA je Obálka 10 V ostatních státech je výchozí tovární nastavení Obálka DL. Tisk obálek vlastní velikosti není podporován.

Typ ruční pod. obálek

Obálka

Hrubá obálka

Vlastní typ [x]

Určuje typ ručně zakládané obálky.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Obálka.


Nabídka Konfigurace multifunkční tiskárny

Položka nabídky

Popis

Konfigurace univerzálního podavače

Kazeta

Ručně

Určuje, zda tiskárna vybere papír z univerzálního podavače.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Kazeta. Tím se nakonfiguruje univerzální podavač jako automatický zdroj papíru.
 • Je-li vybrána možnost Ruční, lze univerzální podavač použít pouze pro tiskové úlohy s ručním podáváním..

Nabídka Náhradní formát

Položka nabídky

Popis

Náhradní formát

Všechny

Vypnuto

Statement/A5

Letter/A4

11 x 17/A3

Nahrazuje papír určeného formátu, není-li požadovaný formát k dispozici.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení výrobce je Všechny. Jsou povoleny všechny dostupné náhrady.
 • Nastavení na Vypnuto znamená, že není povoleno žádné nahrazení formátu.
 • Nastavení náhrady formátu umožňuje tiskovou úlohu nedoprovázenou hlášením Vyměňte papír.

Nabídka Povrch papíru

Položka nabídky

Popis

Povrch běžného papíru

Normální

Drsný

Hladký

Určuje relativní povrch vloženého papíru.

Povrch štítkového kartonu

Normální

Drsný

Hladký

Určuje relativní povrch vloženého štítkového kartonu.

Poznámka: Nastavení se objeví pouze tehdy, když jsou podporovány karty.

Povrch průhledné folie

Normální

Drsný

Hladký

Určuje relativní povrch vložených průhledných fólií.

Povrch recyklovaného papíru

Normální

Drsný

Hladký

Určuje relativní povrch vloženého recyklovaného papíru.

Lesklý povrch

Normální

Drsný

Hladký

Určuje relativní povrch vloženého lesklého papíru.

Těžký lesklý povrch

Normální

Drsný

Hladký

Určuje relativní povrch vloženého lesklého papíru.

Povrch štítků

Normální

Drsný

Hladký

Určuje relativní povrch vložených štítků.

Povrch bankovního papíru

Drsný

Hladký

Normální

Určuje relativní texturu vloženého kancelářského papíru.

Povrch obálek

Normální

Drsný

Hladký

Určuje relativní povrch vložených obálek.

Povrch hrubých obálek

Drsný

Určuje relativní povrch vložených obálek.

Povrch hlavičkového papíru

Normální

Drsný

Hladký

Určuje relativní povrch vloženého hlavičkového papíru.

Povrch předtištěného papíru

Normální

Drsný

Hladký

Určuje relativní povrch vloženého předtištěného papíru.

Povrch barevného papíru

Normální

Drsný

Hladký

Určuje relativní povrch vloženého barevného papíru.

Povrch lehkého papíru

Normální

Drsný

Hladký

Určuje relativní povrch vloženého papíru.

Povrch těžkého papíru

Normální

Drsný

Hladký

Určuje relativní povrch vloženého papíru.

Povrch drsného/bavlněného papíru

Drsný

Určuje relativní povrch vloženého bavlněného papíru.

Povrch vlastního papíru [x]

Normální

Drsný

Hladký

Určuje relativní povrch vloženého vlastního papíru.

Poznámka: Nastavení se objeví jen pokud je podporován vlastní typ.


Nabídka Zakládání papíru

Položka

Funkce

Vkládání tvrdého papíru

Oboustranný tisk

Vypnuto

Určí a nastaví oboustranný tisk pro všechny tiskové úlohy, které specifikují jako typ papíru Tvrdý papír.

Zavádí se recyklovaný

Oboustranný tisk

Vypnuto

Určí a nastaví oboustranný tisk pro všechny tiskové úlohy, které specifikují jako typ papíru Recyklovaný.

Zakládání lesk. papíru

Oboustranný tisk

Vypnuto

Určí a nastaví oboustranný tisk pro všechny tiskové úlohy, které specifikují jako typ papíru Lesklý papír.

Zakládání těžkého lesk. papíru

Oboustranný tisk

Vypnuto

Určí a nastaví oboustranný tisk pro všechny tiskové úlohy, které specifikují jako typ papíru Těžký lesklý papír.

Bond – zakládání

Oboustranný tisk

Vypnuto

Určí a nastaví oboustranný tisk pro všechny tiskové úlohy, které specifikují jako typ papíru Bankovní.

Zakládání hlavičkového papíru

Oboustranný tisk

Vypnuto

Určí a nastaví oboustranný tisk pro všechny tiskové úlohy, které specifikují jako typ papíru Hlavičkový.

Zakládání předtišt.pap.

Oboustranný tisk

Vypnuto

Určí a nastaví oboustranný tisk pro všechny tiskové úlohy, které specifikují jako typ papíru Předtištěný.

Zakládání barevného papíru

Oboustranný tisk

Vypnuto

Určí a nastaví oboustranný tisk pro všechny tiskové úlohy, které specifikují jako typ papíru Barevný.

Zakládá se lehký papír

Oboustranný tisk

Vypnuto

Určí a nastaví oboustranný tisk pro všechny tiskové úlohy, které specifikují jako typ papíru Lehký.

Zakládá se těžký papír

Oboustranný tisk

Vypnuto

Určí a nastaví oboustranný tisk pro všechny tiskové úlohy, které specifikují jako typ papíru Těžký.

Zavádí hrubý/kartoun

Oboustranný tisk

Vypnuto

Určí a nastaví oboustranný tisk pro všechny tiskové úlohy, které specifikují jako typ papíru Hrubý nebo Bavlněný.

Vkládání vlastního papíru [x]

Oboustranný tisk

Vypnuto

Určí a nastaví oboustranný tisk pro všechny tiskové úlohy, které specifikují jako typ papíru Vlastní [x].

Poznámka: Zakládání Vlastní  [x] je k dispozici, jen když je podporován vlastní typ.


Nabídka Vlastní typy

Položka

Funkce

Vlastní typ [x]

Papír

Tvrdý papír

Průhledné fólie

Lesklý

Hrubý/bavlněný

Štítky

Kancelářský

Obálka

Přiřazení papíru nebo typu speciálního média k názvu Vlastní typ [x].

Poznámky:

 • Výchozím nastavením pro Vlastní typ [x] je Papír.
 • Typ speciálního média musí být podporován pro vybraný zásobník nebo podavač, aby bylo možné z daného zdroje tisknout.
Recyklovaný

Papír

Tvrdý papír

Průhledné fólie

Lesklý

Hrubý/bavlněný

Štítky

Obálka

Specifikuje typ papíru, když je v jiných nabídkách vybráno nastavení Recyklovaný.

Poznámky:

 • Výchozím nastavením je papír.
 • Typ papíru Recyklovaný musí být podporován pro vybraný zásobník nebo podavač, aby bylo možné z daného zdroje tisknout.

Nabídka Vlastní názvy

Položka nabídky

Definice

Vlastní název [x]

[žádný]

Specifikujte vlastní název typu papíru. Tento název na nahrazuje název Vlastní typ [x] v nabídkách tiskárny.


nabídka Vlastní názvy odkladačů

Položka nabídky

Popis

Standardní odkladač

Určuje vlastní název pro standardní odkladač

Odkladač [x]

Určuje vlastní název pro odkladač [x]


Nabídka Univerzální nastavení

Položka

Funkce

Jednotky míry

Palce

Milimetrů

Určuje měrnou jednotku.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení v USA jsou palce. Milimetry jsou mezinárodním výchozím továrním nastavením.

Na výšku – šířka

3–48 palců

76–1 219 mm

Nastaví šířku při orientaci na výšku.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení v USA je 11,00 palců. Mezinárodní tovární nastavení je 297,4 mm.
 • Jestliže šířka přesahuje maximum, tiskárna užívá maximální povolenou šířku.
 • Šířku lze zvyšovat v krocích po 0,01 palce nebo 1 mm.
Na výšku - výška

3–48 palců

76–1 219 mm

Nastaví výšku při orientaci na výšku.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení v USA je 17 palců. Mezinárodní tovární nastavení je 431,8 mm.
 • Jestliže výška přesahuje maximum, tiskárna užívá maximální povolenou výšku.
 • Výšku lze zvyšovat v krocích po 0,01 palce nebo 1 mm.

Nabídka Nastavení zásobníku

Položka nabídky

Popis

Výstupní zásobník

Standardní zásobník

Zásobník [x]

Určuje výchozí výstupní zásobník

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Standardní zásobník.

Konfigurace zásobníků

Schránka

Propojit

Přiřazení typu

Určuje možnosti konfigurace pro výstupní zásobníky

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Schránka.

Typ papíru v zásobníku

Pro obyčejný papír

Zásobník tvrdého papíru

Pro průsvitné fólie

Pro recyklovaný papír

Pro lesklý papír

Pro lesklý s vyšší gramáží

Pro štítky

Pro typ bond

Pro obálky

Pro hrubé obálky

Pro hlavičkový papír

Pro předtištěný papír

Pro barevný papír

Pro lehký papír

Pro těžký papír

Pro drsný/bavlněný papír

Pro vlastní [x] 

Výběr výstupního zásobníku pro jednotlivé podporované typy papíru

Možnosti na výběr pro jednotlivé typy jsou následující:

Vypnuto

Standardní zásobník

Zásobník [x]

Poznámka:  Výchozí tovární nastavení je Neaktivní.