Konfigurace tiskárny

Základní model

The illustration shows the base model of the printer.

1

Ovládací panel tiskárny

2

Výstupní zásobník 2

Poznámka: Výstupní zásobník 2 je podporován ve všech konfiguracích s výjimkou případů, kdy je nainstalována dokončovací schránka.

3

Standardní výstupní zásobník

4

Přední dvířka

5

Standardní zásobník na 520 listů

6

&Víceúčelový podavač


Vybavené modely

Základní tiskárnu můžete nakonfigurovat pomocí přídavných zásobníků. Je možné přidat také vysokokapacitní podavač na 2 000 listů a výstupní zásobník dokončovací schránky.

printer three options

1

Doplňkový zásobník na 520 listů

2

Doplňkové zásobníky na 520 listů

3

Doplňkový zásobník na 520 listů

4

Modul s tandemovými zásobníky na 2 000 listů

  • Zásobník na 850 listů (Zásobník 3)

  • Zásobník na 1 150 listů (Zásobník 4)


Plně vybavený model

fully configured model

1

Výstupní zásobník dokončovací schránky

Výstupní zásobník dokončovací schránky může patřit k jednomu z těchto doplňků:

  • Standardní dokončovací schránka (Děrovač/Sešívačka)

  • Dokončovací schránka – vazač knih (Děrovač/Sešívačka/Vazač knih)

2

Vysokokapacitní podavač na 2 000 listů


ikona výstrahy nebezpečí převrácení VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ PŘEVRÁCENÍ Konfigurace připevněné k podlaze vyžadují dodatečný nábytek pro zajištění stability. Pokud používáte vstupní zásobník s vysokou kapacitou, duplexor anebo více než jedno vstupní zařízení, musíte použít stojan tiskárny nebo základnu tiskárny. Pokud jste si zakoupili multifunkční tiskárnu (MFP), která umí skenovat, kopírovat a faxovat, možná budete potřebovat další nábytek. Další informace najdete na adrese www.lexmark.com/multifunctionprinters.