Tisk dokumentu

Tisk dokumentu

 1. V nabídce Papír na ovládacím panelu nastavte Typ Papíru a Velikost Papíru odpovídající založenému papíru.

 2. Odešlete tiskovou úlohu:

  Uživatelé se systémem Windows
  1. Otevřete dokument a klepněte na položku Soubor > Tisk.

  2. Klepněte na tlačítko Vlastnosti, Předvolby, Možnosti nebo Nastavení.

  3. Upravte nastavení podle potřeby.

  4. Klepněte na tlačítko OK > Tisk.

  Uživatelé se systémem Macintosh
  1. Nastavení upravte dle potřeby v dialogovém okně Nastavení stránky:

   1. Otevřete dokument a zvolte příkaz File (Soubor) > Page Setup (Vzhled stránky).

   2. Vyberte velikost papíru nebo vytvořte velikost vlastní tak, aby odpovídala založenému papíru.

   3. Klepněte na tlačítko OK.

  2. Nastavení upravte dle potřeby v dialogovém okně Tisk:

   1. Otevřete dokument a zvolte nabídku Soubor > Tisk.

    V případě potřeby si nechte zobrazit další možnosti klepnutím na odkrývací trojúhelník.

   2. Nastavení si můžete podle potřeby upravit v dialogovém okně Tisk a místních nabídkách.

    Poznámka: Pro tisk na specifickou velikost papíru upravte nastavení velikosti papíru, aby odpovídala vloženému papíru anebo zvolte příslušný zásobník či podavač.
   3. Klepněte na tlačítko Tisk.

Černobílý tisk

Na domovské obrazovce přejděte na položku:

The menu icon > Nastavení > Nastavení tisku > Nabídka Kvalita > Režim tisku > Pouze černá > the submit icon

Nastavení sytosti toneru

 1. Zadejte do pole adresy ve webovém prohlížeči adresu IP tiskárny.

  Pokud adresu IP tiskárny neznáte, můžete:

  • Adresu IP zobrazit na ovládacím panelu tiskárny v sekci TCP/IP pod nabídkou Sítě/porty.

  • Vytiskněte stránku nastavení sítě nebo stránky nastavení nabídek a vyhledejte adresu IP tiskárny v sekci TCP/IP.

 2. Klepněte na položku Nastavení > Nastavení tisku > Nabídka Kvalita > Sytost toneru.

 3. Upravte nastavení sytosti toneru.

 4. Klepněte na tlačítko Odeslat.

Použití nastavení Maximální rychlost a Maximální výtěžnost

Nastavení Maximální rychlost a Maximální výtěžnost vám umožňují volit mezi vyšší rychlostí tisku a vyšší výtěžností toneru. Výchozí tovární nastavení je Max. výtěžnost.

Používání vestavěného webového serveru
 1. Napište IP adresu tiskárny nebo název hostitele do pole adresy internetového prohlížeče.

  Pokud IP adresu tiskárny neznáte, můžete provést následující akce:

  • Zobrazit informace o tiskárně na domovské stránce ovládacího panelu tiskárny, a to v části TCP/IP v nabídce Sítě/porty.

  • Vytisknout stránku nastavení sítě nebo stránku nastavení nabídek a vyhledat informace v části TCP/IP.

 2. Klepněte na tlačítko Konfigurace > Nastavení tisku > Nastavení.

 3. Ze seznamu Použití tiskárny si vyberte položku Max Speed (Maximální rychlost) nebo Max Yield (Maximální výtěžnost).

 4. Klepněte na tlačítko Odeslat.

Pomocí ovládacího panelu tiskárny
 1. Na domovské obrazovce přejděte na položku:

  The menu icon > Nastavení > Nastavení tisku > Nastavení nabídky

 2. Ze seznamu Použití tiskárny si vyberte položku Max Speed (Maximální rychlost) nebo Max Yield (Maximální výtěžnost).

 3. Dotkněte se tlačítka the check icon.