Tisk informačních stránek

Tisk seznamu ukázek písma

  1. Na domovské obrazovce přejděte na položku:

    The menu icon > Zprávy > Tisk písem

  2. Dotkněte se položky Písma PCL nebo Písma PostScript.

Tisk seznamu adresářů

Seznam adresářů uvádí zdroje uložené v paměti flash nebo na pevném disku tiskárny.

Na domovské obrazovce přejděte na položku:

The menu icon > Zprávy > Tisk adresářů