Tisk z jednotky flash

Tisk z jednotky flash

Poznámky:

 1. Vložte jednotku flash do portu USB.

  picture showing how to insert a flash drive into the printer usb port

  Poznámky:

  • Pokud vložíte jednotku flash do tiskárny v okamžiku, kdy si žádá vaši pozornost, například pokud se zasekl papír, bude připojená jednotka flash ignorována.
  • Pokud vložíte jednotku flash během zpracování jiných tiskových úloh, zobrazí se zpráva Zaneprázdněna. Po zpracování těchto tiskových úloh možná budete muset zobrazit seznam pozdržených úloh, abyste mohli vytisknout dokumenty z jednotky flash.
  Varování – nebezpečí poškození: Během tisku, čtení nebo zápisu na paměťové zařízení se nedotýkejte kabelu USB, žádného síťového adaptéru, žádného konektoru, paměťového zařízení ani tiskárny ve vyznačené oblasti. Mohlo by dojít ke ztrátě dat.
 2. Na ovládacím panelu tiskárny se dotkněte dokumentu, který chcete vytisknout.

 3. Pomocí šipek zvyšte počet tištěných kopií a pak se dotkněte tlačítka Tisk.

  Poznámky:

  • Jednotku flash nevyjímejte z portu USB, dokud tiskárna nedokončí tisk.
  • Pokud ponecháte jednotku flash v tiskárně po opuštění úvodní obrazovky nabídky USB, i nadále lze tisknout soubory z jednotky flash jako pozdržené úlohy.

Podporované jednotky flash a typy souborů

jednotka paměti flash

Typ souboru

 • Lexar JumpDrive 2.0 Pro (256 MB, 512 MB nebo 1 GB)

 • SanDisk Cruzer Mini (256 MB, 512 MB nebo 1 GB)

Poznámky:

 • Vysokorychlostní jednotky USB flash musí podporovat plnou rychlost standardu. Zařízení, která podporují pouze nízkou rychlost rozhraní USB, nejsou podporována.
 • Jednotky USB flash musí podporovat systém souborů FAT (File Allocation Tables). Zařízení formátovaná pomocí systému souborů NTFS (New Technology File System) či jiného systému souborů nejsou podporována.

Dokumenty:

 • .pdf

 • .xps

 • .html

&Obrázky:

 • .dcx

 • .gif

 • .JPEG nebo .jpg

 • .bmp

 • .pcx

 • .TIFF nebo .tif

 • .png