Ověření nastavení tiskárny

Jakmile je veškerý doplňující hardware i software nainstalován a tiskárna zapnuta, ověřte, zda je tiskárna správně nastavena tak, že vytisknete následující:

Tisk stránky nastavení nabídek

Na domovské obrazovce přejděte na položku:

The menu icon > Zprávy > Stránka nastavení nabídek

Tisk stránky s nastavením sítě

Když je tiskárna připojena k síti, je možné pro ověření připojení k síti vytisknout stránku nastavení sítě. Tato stránka také podává důležité informace, které pomáhají při konfiguraci síťového tisku.

  1. Na domovské obrazovce přejděte na položku:

    Ikona Menu > Zprávy > Stránka s nastavením sítě

  2. Zkontrolujte první část stránky s nastavením sítě a ověřte, že stav je Připojeno.

    Pokud je stav Nepřipojeno, je možné, že síť LAN není aktivní nebo je vadný síťový kabel. Obraťte se o pomoc na správce systému a poté vytiskněte další stránku nastavení sítě.