Výměna částí a spotřebního materiálu

Výměna sady pro údržbu

 1. Vyměňte sadu pro údržbu.

 2. Resetováním počitadla údržby na nulu vymažte zprávu 80 Plánovaná údržba [x].

 3. Poznámka: Další informace o výměně sady pro údržbu a resetování počitadla údržby získáte v listech s pokyny, které jste obdrželi se sadou pro údržbu.

Výměna jednotky fotoválce

 1. Otevřete přední dvířka.

  art showing the front door being opened
 2. Otáčejte uvolňovací páčkou proti směru hodinových ručiček a otevřete kryt.

  picture depicts lifting a latch and pressing down the locking bar
 3. Dejte kryt dolů.

  art showing internal cover being opened
  Varování – nebezpečí poškození: Nenechávejte přední dvířka otevřená déle než 10 minut. Jinak by mohlo dojít k poškození jednotky fotoválce.
 4. Uchopte rukojeť jednotky fotoválce a vytáhněte ji ze zařízení.

 5. Vybalte náhradní jednotku fotoválce.

 6. Zarovnejte a vložte konec jednotky fotoválce.

 7. Vytáhněte proužek z horní části jednotky fotoválce.

 8. Posuňte jazýček dopředu a vložte jednotku fotoválce.

 9. Zatlačte na jednotky fotoválce, dokud nezapadne na své místo.

 10. Opatrně vytahujte stěrače tiskové hlavy, dokud se nezastaví. Pak je pomalu zasuňte zpět na místo.

  art showing lenses being cleaned
 11. Zavřete kryt.

  art showing internal cover being closed
 12. Otáčejte uvolňovací páčkou po směru hodinových ručiček a zavřete kryt.

  art showing the cover being locked
 13. Zavřete přední dvířka.

  art showng front door being closed

Výměna tonerové kazety

 1. Otevřete přední dvířka.

  The illustration shows the printer front door being opened.
 2. Dejte ruku pod výřez tonerové kazety a pak kazetu mírně nadzvihněte.

  The illustration shows the toner cartridge slightly lifted.
 3. Vytáhněte tonerovou kazetu.

  The illustration shows the toner cartridge being removed.
 4. Vybalte náhradní tonerovou kazetu a důkladně ji protřepejte zepředu dozadu a ze strany na stranu, aby se toner rovnoměrně rozmístil.

  The illustration shows the toner cartrdige being shaked.
 5. Z nové kazety vytáhněte červený ochranný proužek.

 6. Vložte novou kazetu do tiskárny.

  The illustration shows the installation of the new toner cartridge.
 7. Zavřete přední dvířka.

  The illustration shows the front door being closed.

Výměna nádobky na odpadní toner

 1. Vypněte tiskárnu.

 2. Otevřete přední dvířka.

  art showing the front door being opened
 3. Vyjměte použitou nádobku na odpadní toner.

 4. Vybalte novou nádobku na odpadní toner.

 5. Vložte novou nádobku na odpadní toner do tiskárny, dokud nazapadne na místo.

 6. Otáčejte uvolňovací páčkou proti směru hodinových ručiček a otevřete kryt.

  art showing how to unlock the internal cover
 7. Dejte kryt dolů.

  art showing internal cover being opened
 8. Vysuňte stěrače tiskové hlavy.

 9. Zasuňte stěrače tiskové hlavy zpět na místo.

 10. Zavřete kryt.

  art showing internal cover being closed
 11. Otáčejte uvolňovací páčkou po směru hodinových ručiček a zavřete kryt.

  art showing the cover being locked
 12. Zavřete přední dvířka.

  art showng front door being closed
 13. Znovu zapněte tiskárnu.

Výměna kazety se svorkami

Poznámka: Zpráva na displeji tiskárny informuje, kterou kazetu se svorkami je třeba vyměnit.
Výměna kazety se svorkami ve standardní sešívací jednotce
 1. Otevřete dvířka G.

  The illustration shows the opening of the finisher front door.
 2. Uchopte západku držáku kazety se svorkami a držák vytáhněte z tiskárny.

 3. Vytáhněte kazetu se svorkami z dokončovací schránky.

  Poznámka: Při vyjímání kazety se svorkami nepoužívejte nadměrnou sílu.
 4. Stlačte obě strany prázdného pouzdra na svorky prsty a pak vyjměte pouzdro na svorky z kazety.

 5. Vložte nové pouzdro na svorky přední stranou do kazety na svorky a pak zatlačte jeho zadní stranu do tiskárny.

 6. Zatlačte kazetu se svorkami dovnitř tak, až zaklapne na místo.

 7. Zavřete dvířka G.

Výměna kazety se svorkami v sešívací jednotce knih
Poznámka: Tuto úlohu lze provést pouze v případě, že je nainstalována dokončovací schránka – vazač knih.
 1. Otevřete dvířka G.

  The illustration shows the opening of the finisher front door.
 2. Stlačte držáky kazety na svorky směrem doprava a pak vytáhněte kazetu se svorkami z dokončovací schránky.

 3. Podržte výstupky na obou stranách kazety se svorkami.

 4. Otočte kazetu se svorkami pro sešívání knih do úhlu.

 5. Vytáhněte kazetu se svorkami pro sešívání knih z jednotky.

 6. Stlačte obě strany prázdného pouzdra na svorky prsty a pak vyjměte pouzdro na svorky z kazety.

 7. Vložte nové pouzdro na svorky přední stranou do kazety na svorky a pak zatlačte jeho zadní stranu do tiskárny.

 8. Vraťte kazetu do původního umístění a pak jemně zatlačte kazetu, až zaklapne na své místo.

 9. Vraťte jednotku do původní polohy.

 10. Zavřete dvířka G.