Nabídka Zprávy

Nabídka Zprávy

Položka

Funkce

Stránka nastavení nabídek

Vytiskne zprávu o aktuálních nastaveních nabídek tiskárny.

Statistika zařízení

Vytiskne zprávu se statistikou tiskárny.

Stránka nastavení sítě

Vytiskne zprávu o síťových nastaveních tiskárny.

Poznámka: Tato položka nabídky se zobrazuje pouze u síťových tiskáren nebo tiskáren připojených k tiskovým serverům.

Seznam profilů

Vytištění seznamu profilů uložených v tiskárně

Poznámka: Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je zapnuto LDSS.

Tisk typů písma

Písma PCL

Písma PostScript

Vytiskne zprávu se všemi písmy, která jsou k dispozici pro aktuálně nastavený jazyk tiskárny.

Poznámka: Je k dispozici zvláštní seznam s emulacemi PCL a PostScript.

Tisk adresáře

Tiskne seznam všech prostředků uložených na volitelné paměťové kartě flash.

Poznámky:

  • Velikost vyrovnávací paměti úlohy musí být nastavena na 100 %.
  • Tato položka nabídky se zobrazí pouze tehdy, když je nainstalovaná volitelná paměťová karta flash, která řádně funguje.
Zpráva o aktivech

Vytiskne zprávu s inventárními informacemi o tiskárně.

Tisk ukázky

Ukázková stránka

Vytiskne ukázkové soubory, které jsou k dispozici ve firmwaru, ve volitelné paměti flash a na volitelném disku.