Obnovení výchozích továrních nastavení

Chcete-li zachovat seznam aktuálních nastavení nabídek pro budoucí použití, vytiskněte stránku nastavení nabídek, než obnovíte výchozí nastavení výrobce.

Varování – nebezpečí poškození: Obnova výchozích nastavení výrobce vrací většinu nastavení tiskárny k původním výchozím hodnotám výrobce. Výjimky zahrnují zobrazovací jazyk, vlastní formáty a hlášení, jakož i nastavení nabídky Síť/port. Všechny stažené soubory uložené v paměti RAM jsou odstraněny. Stažená data uložená v paměti flash nebo na pevném disku tiskárny zůstanou nedotčena.

Na domovské obrazovce přejděte na položku:

The menu icon > Nastavení > Obecná nastavení > Výchozí nastavení > Obnovit > The check icon