Výběr umístění tiskárny

ikona standardní výstrahy VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ: Hmotnost tiskárny je vyšší než 18 kg a k jejímu bezpečnému zvednutí jsou zapotřebí dvě osoby.

Při volbě umístění tiskárny ponechejte dostatek prostoru pro otevření zásobníků, krytů a dvířek. Pokud máte v úmyslu instalovat volitelné doplňky, ponechte pro ně dostatek volného prostoru. Je důležité: