Nastavení formátu a typu papíru

Nastavení Formát papíru se zjišťuje automaticky podle polohy vodicích lišt v jednotlivých zásobnících, kromě univerzálního podavače. Nastavení Formát papíru u univerzálního podavače je třeba nastavit ručně v nabídce Formát papíru. Typ papíru musí být nastaven ručně u všech zásobníků, které neobsahují běžný papír.

Na domovské obrazovce přejděte na položku:

the menu icon > Nabídka Papír > Formát/Typ papíru > vyberte zásobník > vyberte formát nebo typ papíru > the check icon

Výchozím nastavením typu papíru je Obyčejný papír.