Nastavení e-mailových upozornění

Tiskárnu můžete nastavit tak, aby vám zasílala e-mailové zprávy, dochází-li spotřební materiál, nebo je-li zapotřebí vyměnit či přidat papír, nebo odstranit uvíznutý papír.

  1. Zadejte do pole adresy ve webovém prohlížeči adresu IP tiskárny.

    Pokud adresu IP tiskárny neznáte, můžete:

  2. Klepněte na položku Nastavení.

  3. V části Další nastavení klepněte na možnost Nastavení e-mailových upozornění.

  4. Vyberte položky pro oznámení a napište e-mailové adresy.

  5. Klepněte na tlačítko Odeslat.

Poznámka: Informace o nastavení e-mailového serveru získáte u správce systému.