Nastavení vzdáleného ovládacího panelu

Tato aplikace zobrazuje ovládací panel tiskárny na obrazovce počítače. Umožňuje interakci s ovládacím panelem tiskárny i v případě, že se nacházíte jinde než síťová tiskárna. Na obrazovce počítače můžete zobrazit stav tiskárny, uvolňovat pozdržené tiskové úlohy, vytvářet záložky a provádět další úlohy související s tiskem, které byste jinak mohli provádět pouze během fyzické přítomnosti u síťové tiskárny.

  1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

    Poznámka: Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce ovládacího panelu tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
  2. Klepněte na položky Nastavení > Řešení zařízení > Řešení (eSF) > Vzdálený ovládací panel.

  3. Zaškrtněte políčko Aktivováno a potom přizpůsobte nastavení.

  4. Klepněte na tlačítko Použít.

Chcete-li použít tuto aplikaci, ve vestavěném webovém serveru klepněte na tlačítko Aplikace > Vzdálený ovládací panel > Spustit VNC applet.