Zobrazit nebo skrýt ikony na domovské obrazovce

  1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

    Poznámka: Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce ovládacího panelu tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
  2. Klepněte na položky Nastavení > Obecné nastavení > Přizpůsobení domovské stránky.

    Zobrazí se seznam základních funkcí tiskárny.

  3. Zaškrtněte políčka funkcí, jejichž ikony chcete zobrazit na domovské obrazovce tiskárny.

    Poznámka: Položky, u kterých bylo zaškrtnutí zrušeno, budou skryty.
  4. Klepněte na tlačítko Odeslat.