Řešení základních problémů s tiskárnou

Existují-li základní problémy s tiskárnou anebo neodpovídá-li tiskárna, ujistěte se, že:

Jakmile všechny tyto možnosti zkontrolujete, vypněte tiskárnu, počkejte asi 10 sekund a pak ji znovu zapněte. Tím se často problém vyřeší.