Řešení problémů s podáváním papíru

Častá zaseknutí papíru

Existují možná řešení. Zkuste jeden nebo více následujících kroků:

Zkontrolujte papír

Používejte doporučený papír a speciální média. Další informace naleznete v kapitole s pokyny pro papír a zvláštní média.


Zkontrolujte, zda v zásobníku papíru není příliš mnoho papíru

Ujistěte se, že vložený stoh papíru nepřesahuje maximální výšku stohu označenou v zásobníku nebo univerzálním podavači.


Zkontrolujte vodicí lišty

Přesuňte vodicí lišty v zásobníku do správné polohy pro velikost vloženého papíru.


Papír mohl zvlhnout kvůli vysoké vlhkosti prostředí.

Hlášení o uvíznutí papíru zůstane i po odstranění uvíznutí

Zkontrolujte trasu papíru

Trasa papíru není volná. Odstraňte uvízlý papír z celé trasy papíru a pak se dotkněte povelu Continue (Pokračovat).

Uvíznuté stránky se znovu nevytisknou

Zapněte obnovu po uvíznutí.

  1. Na domovské obrazovce přejděte na položku:

    The menu icon > Nastavení > Obecná nastavení > Zotavení tisku

  2. Dotýkejte se šipky vedle položky Zotavení po uvíznutí, dokud se neobjeví možnost On nebo Auto.

  3. Dotkněte se znaménka the check icon.