455 Zaseknutí svorek

 1. Otevřete dvířka G.

  Finsher door is opened
 2. Stlačte západku, aby se otevřela dvířka sešívačky.

  Poznámka: Dvířka sešívačky jsou umístěna za dokončovací schránkou.
 3. Stlačte dolů západku držáku zásobníku na svorky a držák vytáhněte z tiskárny.

  open the staple guard
 4. Za kovové poutko zdvihněte chránič sešívačky a vyjměte všechny uvíznuté nebo volné svorky.

  open the staple guard
 5. Zavřete chránič sešívačky.

  close the staple guard
 6. Tlačte na chránič tak dlouho, dokud nezapadne na své místo.

 7. Držák zásobníku na svorky zasouvejte pevně zpět do sešívací jednotky, dokud držák zásobníku nezacvakne na místo.

  remove jammed staple
 8. Zavřete dvířka sešívačky.

 9. Zavřete dvířka G.

 10. V případě potřeby se dotkněte možnosti Pokračovat, zaseknutý papír byl odstraněn na ovládacím panelu tiskárny.