Prohlášení o nestálosti

Vaše tiskárna obsahuje různé typy pamětí, do kterých lze ukládat nastavení zařízení a sítě, informace o zabudovaných řešeních a uživatelská data. Dále jsou popsány typy pamětí spolu s typy dat, která je do nich možné ukládat.

Existuje několik případů, kdy budete chtít vymazat obsah paměťových zařízení instalovaných v tiskárně. Takový seznam obsahuje mimo jiné následující případy:

Likvidace pevného disku.

Poznámka: Pevný disk není nainstalován ve všech tiskárnách.

V prostředích s vysokým stupněm zabezpečení bude možná zapotřebí podniknout ještě další kroky, aby bylo zajištěno, že důvěrná data uložená na pevném disku tiskárny nebudou po přemístění tiskárny z vašich prostor přístupná. Přestože lze většinu dat vymazat elektronickou cestou, před likvidací tiskárny nebo pevného disku uvažte jednu nebo více z následujících možností:

Poznámka: Přestože lze většinu dat vymazat elektronickou cestou, jediným způsobem, jak lze zaručit úplné smazání dat, je fyzické zničení paměťového zařízení, na kterém byla data uložena.