Skladování spotřebního materiálu

K uskladnění spotřebního materiálu využijte chladné a čisté místo. Spotřební materiál skladujte správnou stranou nahoru v původním balení až do doby, kdy jej budete chtít použít.

Spotřební materiál nevystavujte: