nabídka Spotřební materiál

Položka nabídky

Popis

Azurová kazeta

Včasné varování

Nízký

Neplatný

Vyměňte

Chybí nebo je závadná

OK

Nepodporováno

Zobrazí stav azurové tiskové kazety.

Purpurová kazeta

Včasné varování

Nízký

Neplatný

Vyměňte

Chybí nebo je závadná

OK

Nepodporováno

Zobrazí stav purpurové tiskové kazety.

Žlutá kazeta

Včasné varování

Nízký

Neplatný

Vyměňte

Chybí nebo je závadná

OK

Nepodporováno

Zobrazí stav žluté tiskové kazety.

Černá kazeta

Včasné varování

Nízký

Neplatný

Vyměňte

Chybí nebo je závadná

OK

Nepodporováno

Zobrazí stav černé tiskové kazety.

Azurová jednotka fotoválce

Včasné varování

Nízký

Vyměňte

Chybí

OK

Zobrazí stav azurové jednotky fotoválce.

Purpurová jednotka fotoválce

Včasné varování

Nízký

Vyměňte

Chybí

OK

Zobrazí stav purpurové jednotky fotoválce.

Žlutá jednotka fotoválce

Včasné varování

Nízký

Vyměňte

Chybí

OK

Zobrazí stav žluté jednotky fotoválce.

Černá jednotka fotoválce

Včasné varování

Nízký

Vyměňte

Chybí

OK

Zobrazí stav černé jednotky fotoválce.

Nádobka na odpadní toner

Téměř plný

Vyměňte

Chybí

OK

Zobrazí stav nádobky na odpadní toner

Sponky

Včasné varování

Nízký

Vyměňte

Chybí

OK

Zobrazí stav kazety se svorkami.

Nádobka děrovače

Téměř plný

Vyměňte

Chybí

OK

Zobrazí stav nádobky děrovače.

Sada pro údržbu 160K

Před koncem životnosti

Konec životnosti

OK

Zobrazí stav sady pro údržbu

Sada pro údržbu 320K

Před koncem životnosti

Konec životnosti

OK

Zobrazí stav sady pro údržbu

Sada pro údržbu 480K

Před koncem životnosti

Konec životnosti

OK

Zobrazí stav sady pro údržbu