Tisk na speciální média

Tipy pro používání hlavičkového papíru

Tipy pro používání folií

Tipy pro používání obálek

Nejprve si na obálky, které se chystáte používat, vytiskněte vzorky, a teprve poté nakupte obálky ve větším množství.

Tipy pro používání štítků

Poznámky:

Podrobné informace o tisku na štítky, jeho vlastnostech a návrhu naleznete v průvodci štítkovým kartonem a štítky, který je k dispozici na webových stránkách společnosti Lexmark na adrese http://support.lexmark.com.

Tisk na štítky:

Tipy pro používání štítkového kartonu

Štítkový karton je těžké jednovrstvé speciální médium. Kvalitu tisku mohou výrazně ovlivnit mnohé z jeho proměnlivých vlastností, jako je obsah vlhkosti, tloušťka a povrch. Na štítkový karton, který hodláte používat, si nejprve vytiskněte vzorky, a teprve poté nakupte karton ve větším množství.