Zapnutí tiskárny

  1. Otevřete přední dvířka.

    art showing the front door being opened
  2. Zkontrolujte vypínač tiskárny.

    turning the power on
  3. Zavřete přední dvířka.

    art showng front door being closed