Popis domovské obrazovky

Po zapnutí tiskárny se na displeji zobrazí základní obrazovka, zvaná domovská obrazovka. Pomocí tlačítek a ikon na domovské obrazovce můžete spouštět různé činnosti.

Poznámka: V závislosti na vlastním nastavení domovské obrazovky, nastavení správy a aktivních integrovaných řešeních se vaše domovská obrazovka, ikony a tlačítka mohou lišit.
The home screen

Dotkněte se tlačítka

Činnost

1

Změnit jazyk

Změňte primární jazyk tiskárny.

2

Záložky

Umožňuje vytvářet, uspořádávat a ukládat záložky (adresy URL) do stromové struktury složek a odkazů na soubory.

Poznámka: Stromová struktura nezahrnuje záložky vytvořené pomocí aplikace Formuláře a oblíbené položky. Záložky ve stromové struktuře nelze využít prostřednictvím aplikace Formuláře a oblíbené položky.

3

Pozdržené úlohy

Zobrazí všechny aktuálně pozdržené úlohy.

4

Jednotka USB nebo jednotka USB flash

Zobrazení, výběr nebo tisk fotografií a dokumentů z jednotky paměti flash.

Poznámka: Tato ikona se zobrazí pouze tehdy, když se vrátíte na domovskou obrazovku a přitom je k tiskárně připojena paměťová karta nebo jednotka paměti flash.

5

nabídek

Umožňuje přístup do nabídek tiskárny.

Poznámka: Tyto nabídky jsou dostupné, jen když je tiskárna ve stavu Připravena.

6

Stavová lišta

  • Zobrazuje aktuální stav tiskárny, například Připravena nebo Zaneprázdněna.

  • Zobrazuje stav tiskárny, například Chybí zapékač nebo V kazetě dochází toner.

  • Zobrazuje zprávy a pokyny k jejich odstranění.

7

Stav/spotřební materiál

  • Zobrazuje varovné nebo chybové zprávy, kdykoli je třeba zásah obsluhy, aby mohla tiskárna pokračovat v práci.

  • Umožňuje přístup na obrazovku hlášení, kde získáte podrobnější informace o hlášení včetně pokynů, jak jej odstranit.

8

Tipy

Otevře kontextovou nápovědu na dotykovém displeji.


Na domovské obrazovce se může zobrazit i další tlačítko:

Dotkněte se tlačítka

Činnost

Hledat pozdržené úlohy

Vyhledávání pozdržených úloh


Funkce

Funkce

Popis

Výstražné hlášení o přítomnosti

The message alert icon

Pokud hlášení o přítomnosti ovlivní funkci, zobrazí se tato ikona a bliká červená kontrolka.

Varování

the Warning button

Pokud dojde k chybě, zobrazí se tato ikona.

Adresa IP tiskárny

Vzor: 123.123.123.123

Adresa IP síťové tiskárny je umístěna v levém horním rohu domovské obrazovky a je zobrazena jako čtyři sady čísel oddělené tečkami. Adresu IP lze použít při přístupu k vestavěnému webovému serveru pro zobrazení a vzdálenou konfiguraci nastavení tiskárny a to i v případě, že se nenacházíte ve fyzické blízkosti tiskárny.