Vysvětlení čísel a umístění zaseknutí

Pokud dojde k zaseknutí, na displeji se zobrazí zpráva označující místo zaseknutí. Abyste se dostali k místům zaseknutí papíru, otevřete dvířka tiskárny, odejměte kryty a vyjměte zásobníky. Pro odstranění kteréhokoliv z hlášení o zaseknutí papíru, musíte odstranit veškerý zaseknutý papír z trasy papíru.

The illustration shows all possible paper jam locations.

Oblast

Název oblasti

Čísla zaseknutí

Požadovaná akce

1

Kryt F

281

4yy.xx

Otevřete kryt F a vyjměte zaseknutý papír.

2

Dvířka G

455

4yy.xx

Otevřete dvířka G a vyjměte zaseknutý papír.

Pokud dojde k zaseknutí svorek, vyjměte zásobník na svorky a odstraňte zaseknuté svorky.

3

Dvířka H

4yy.xx

Otevřete dvířka H a vyjměte zaseknutý papír.

4

Standardní výstupní zásobník

201–202

203

Vyjměte veškerý papír ze standardního výstupního zásobníku a potom vyjměte zaseknutý papír.

5

Standardní výstupní zásobník dokončovací schránky

4yy.xx

Vyjměte veškerý papír ze standardního výstupního zásobníku dokončovací schránky a potom vyjměte zaseknutý papír.

6

Výstupní zásobník dokončovací schránky 1

4yy.xx

Vyjměte všechen papír z výstupního zásobníku 1 dokončovací schránky a vyjměte zaseknutý papír.

7

Výstupní zásobník dokončovací schránky 2

4yy.xx

Vyjměte všechen papír z výstupního zásobníku dokončovací schránky 2 a vyjměte zaseknutý papír.

8

Dvířka C

Zásobník [x]

24x

Otevřete dvířka C a vyjměte zaseknutý papír.

Otevřete každý ze zásobníků a potom odstraňte zaseknutý papír.

9

Zásobník 5 (vysokokapacitní podavač)

24x

Otevřete zásobník a vyjměte zaseknutý papír.

Otevřete horní kryt a vyjměte zaseknutý papír.

Jemně posuňte zásobník směrem doleva až na doraz a poté vyjměte zaseknutý papír.

10

&Víceúčelový podavač

250

Vyjměte veškerý papír z univerzálního podavače a potom vyjměte veškerý uvíznutý papír.

11

Dvířka B

230

Otevřete dvířka B a vyjměte zaseknutý papír.

12

Dvířka A

201–202

231

281

Otevřete dvířka A a vyjměte zaseknutý papír.

13

Dvířka D

203

Otevřete dvířka A, poté dvířka  D a vyjměte zaseknutý papír.