Použití tlačítek na dotykovém displeji

Poznámka: V závislosti na vlastním nastavení domovské obrazovky, nastavení správy a aktivních integrovaných řešeních se vaše domovská obrazovka, ikony a tlačítka mohou lišit.

Příklad dotykového displeje

sample touch screen
 

Dotkněte se tlačítka

Činnost

1

Šipka nahoru

the Up arrow button

Posun nahoru

2

Odstranění složky

the Delete file folder

Odstraňte vybraný soubor.

3

Šipka doleva

the Left arrow

Posun doleva

4

Šipka doprava

the Right arrow

Posun doprava

5

Posunutí vpravo, zvětšení

the scroll increase button

Posouvá na další hodnotu ve vzestupném pořadí.

6

Posunutí vlevo, zmenšení

the scroll decrease button

Posouvá na další hodnotu v sestupném pořadí.

7

Šipka dolů

the Down arrow button

Posun dolů

8

Přijmout

the Accept button

Uložení nastavení.

9

Storno

the Cancel button
  • Ruší akci nebo výběr.

  • Ruší obrazovku a vrací na předchozí obrazovku.

10

Zpět

the Back button

Vrací zpět na předchozí obrazovku.