Zobrazení zpráv

Pomocí vestavěného webového serveru si můžete zobrazit různé zprávy. Tato hlášení vám budou oznamovat stav tiskárny, sítě a spotřebního materiálu.

Zobrazení zpráv síťové tiskárny:

  1. Napište adresu IP tiskárny do adresního řádku svého internetového prohlížeče.

    Pokud adresu IP tiskárny neznáte, můžete:

  2. Klepněte na položku Reports (Zprávy) a pak na typ zprávy, kterou chcete zobrazit.