CS310-serien og CS317

Sikkerhetsinformasjon

Konvensjoner

Bli kjent med skriveren

Finne informasjon om skriveren

Velge plassering for skriveren

Skriverkonfigurasjoner

Bruke skriverens kontrollpanel

Lære om fargene på knappen for strømsparingsmodus og indikatorlampene

Bruke EWS (Embedded Web Server)

Tilleggskonfigurasjon av skriveren

Installere internt tilleggsutstyr

Installere tilleggsmaskinvare

Koble til kabler

Slik stiller du inn skriverprogramvare

Nettverksutskrift

Kontrollere skriveroppsettet

Legge i papir og spesialpapir

Angi papirstørrelse og -type

Konfigurere innstillinger for universalpapir

Legge i 250 arks skuffen

Legge i duoskuffen for 650 ark

Legge utskriftsmateriale i flerbruksmateren

Legge i den manuelle materen

Sammenkobling og frakobling av skuffer

Veiledning for papir og spesialpapir

Bruke spesialpapir

Retningslinjer for papir

Papirstørrelser, papirtyper og papirvekt som støttes

utskrift

Skrive ut et dokument

Skrive ut informasjonssider

Skrive ut fra en mobilenhet

Avbryte en utskriftsjobb

Forstå skrivermenyene

Menyliste

Menyen Rekvisita

Menyen Papir

Menyen Rapporter

Nettverk/porter

Menyen Sikkerhet

Menyen Innstillinger

Menyen Hjelp

Spar penger og miljøet

Spare papir og toner

Spare energi

Gjenvinning

Sikre skriveren

Erklæring om flyktig og ikke-flyktig minne

Slette flyktig minne

Slette ikke-flyktig minne

Finne sikkerhetsinformasjon om skriveren

Vedlikeholde skriveren

Rengjøre skriveren

Kontrollere status for deler og rekvisita

Beregnet antall gjenværende sider

Bestille rekvisita

Oppbevare rekvisita

Skifte rekvisita

Flytte skriveren

Administrere skriveren

Finne avansert informasjon om nettverk og administrasjon

Konfigurere det eksterne kontrollpanelet

vise rapporter

Konfigurere rekvisitameldinger fra Embedded Web Server

Kopiere skriverinnstillingene til andre skrivere

Gjenopprette fabrikkinnstillingene

Fjerne fastkjørt papir

Unngå papirstopp

Identifisere hvor papiret har kjørt seg fast

Papirstopp i standardskuffen

Papirstopp i frontdekselet

Papirstopp i skuffer

Papirstopp i den manuelle materen

Papirstopp i flerbruksmateren

Feilsøking

Forstå skrivermeldingene

Løse skriverproblemer

Løse utskriftsproblemer

Integrert nettserver kan ikke åpnes

Hvordan du kan kontakte brukerstøtte

Merknader

Produktinformasjon

Utgivelsesmerknad

Varemerker

Lisensmerknader

Støynivåer

WEEE-direktiv (Waste of Electrical and Electronic Equipment)

Produktkassering

Varsel om statisk elektrisitet

ENERGY STAR

Temperaturinformasjon

Información de la energía de México

Lasermerknad

Laserveiledningsetikett

Strømforbruk

Samsvar med EU-direktiver