C3224-, C3326-, C3426-, CS331-, CS431-, CS439-printere

Sikkerhedsoplysninger

Konventioner

Produkterklæringer

Få oplysninger om printeren

Sådan finder du oplysninger om printeren

Printerkonfigurationer

Brug af kontrolpanelet

Tilpasning af startskærmen

Beskrivelse af indikatorens status

Valg af papir

Opsætning, installation og konfiguration

Valg af en placering til printeren

Tilslutning af kabler

Installation af valgfrie papirmagasiner

Opsætning og brug af startskærmsprogrammer

Ilægning af papir og specialmedier

Installation og opdatering af software, drivere og firmware

Netværkstilslutning

Konfiguration af SMTP-serveren

Udskrivning af siden med menuindstillinger

Sikring af printeren

Sletning af printerhukommelse

Gendannelse af fabriksindstillinger

Erklæring om flygtighed

Udskrive

Udskrivning fra en computer

Udskrivning fra en mobil enhed

Konfiguration af fortrolige job

Udskrive fortrolige og andre tilbageholdte job

Udskrivning fra en Cloud Connector-profil

Udskrivning af skrifttypeeksempler

Placering af skillesider mellem kopier

Annullering af et udskriftsjob

justere tonersværtningsgrad

Brug af printermenuer

Menuoversigt

Enhed

Udskrive

Papir

Netværk/porte

Sikkerhed

Cloud Connector

Rapporter

Fejlfinding

Vedligehold printeren

Kontrol af status for dele og forbrugsstoffer

Konfiguration af meddelelser om forbrugsstoffer

Indstilling af e-mail-advarsler

Visning af rapporter

Bestilling af dele og forbrugsstoffer

Udskiftning af dele og forbrugsstoffer

Rengøring af printeren

Energi- og papirbesparelse

Flytning af printeren til et andet sted

Transport af printeren

Fejlfinding af et problem

Printeren reagerer ikke

Problemer med netværksforbindelsen

Problemer med forbrugsstoffer

Fjerne papirstop

Problemer med papirindføring

Udskrivningsproblemer

Problemer med farvekvaliteten

Kontakt til kundesupport

Genbrug og bortskaffelse

Genbrug af Lexmark-produkter

Genbrug af Lexmark-emballage

Bekendtgørelser

Produktinformation

Bekendtgørelse om version

Varemærker

Licensmeddelelser

Støjemissionsniveauer

Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

Bortskaffelse af produktet

Returnering af Lexmark-tonerpatroner til genbrug eller genvinding

Meddelelse om statisk følsomhed

ENERGY STAR

Temperaturoplysninger

Lasererklæring

Strømforbrug

Lovgivningsmæssige oplysninger for trådløse produkter

Meddelelse om modulkomponent

Udsættelse for radiofrekvens

Singapore IMDA statement

Overensstemmelse med Det Europæiske Fællesskabs (EF) direktiver

Overensstemmelse med De Europæiske Fællesskabers (EF) direktiver