Εκτυπωτές C3224, C3326, C3426, CS331, CS431, CS439

Πληροφορίες ασφαλείας

Ενδείξεις

Δηλώσεις για το προϊόν

Γνωριμία με τον εκτυπωτή

Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον εκτυπωτή

Διαμορφώσεις εκτυπωτή

Χρήση του πίνακα ελέγχου

Προσαρμογή της αρχικής οθόνης

Κατανόηση της κατάστασης της ενδεικτικής λυχνίας

Επιλογή χαρτιού

Ρύθμιση, εγκατάσταση και διαμόρφωση

Επιλογή θέσης για τον εκτυπωτή

Σύνδεση καλωδίων

Εγκατάσταση προαιρετικών θηκών

Ρύθμιση και χρήση των εφαρμογών της αρχικής οθόνης

Τοποθέτηση χαρτιού και ειδικών μέσων εκτύπωσης

Εγκατάσταση και ενημέρωση λογισμικού, προγραμμάτων οδήγησης και υλικολογισμικού

Σύνδεση σε δίκτυο

Ρύθμιση του διακομιστή SMTP

Εκτύπωση σελίδας ρυθμίσεων μενού

Ασφάλιση του εκτυπωτή

Διαγραφή μνήμης του εκτυπωτή

Επαναφορά προεπιλεγμένων εργοστασιακών ρυθμίσεων

Δήλωση μεταβλητότητας

Εκτύπωση

Εκτύπωση από υπολογιστή

Εκτύπωση από κινητή συσκευή

Διαμόρφωση ρυθμίσεων για εμπιστευτικές εργασίες

Εκτύπωση εμπιστευτικών εργασιών και άλλων εργασιών που είναι σε αναμονή

Εκτύπωση από προφίλ Cloud Connector

Εκτύπωση λίστας δειγμάτων γραμματοσειρών

Τοποθέτηση διαχωριστικών φύλλων μεταξύ των αντιγράφων

Ακύρωση εργασίας εκτύπωσης

Προσαρμογή σκουρότητας τόνερ

Χρήση των μενού του εκτυπωτή

Σχεδιάγραμμα μενού

Συσκευή

Εκτύπωση

Χαρτί

Δίκτυο/Θύρες

Ασφάλεια

Cloud Connector

Αναφορές

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Συντήρηση του εκτυπωτή

Έλεγχος της κατάστασης των εξαρτημάτων και των αναλωσίμων

Διαμόρφωση ειδοποιήσεων για αναλώσιμα

Ρύθμιση ειδοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Προβολή αναφορών

Παραγγελία εξαρτημάτων και αναλώσιμων

Αντικατάσταση εξαρτημάτων και αναλώσιμων

Καθαρισμός του εκτυπωτή

Εξοικονόμηση ενέργειας και χαρτιού

Μεταφορά του εκτυπωτή σε άλλη θέση

Μεταφορά του εκτυπωτή

Αντιμετώπιση προβλήματος

Ο εκτυπωτής δεν αποκρίνεται

Προβλήματα σύνδεσης δικτύου

Προβλήματα με αναλώσιμα

Αποκατάσταση εμπλοκών

Προβλήματα τροφοδοσίας χαρτιού

Προβλήματα εκτύπωσης

Προβλήματα ποιότητας έγχρωμης εκτύπωσης

Επικοινωνία με την Υποστήριξη πελατών

Ανακύκλωση και απόρριψη

Ανακύκλωση προϊόντων Lexmark

Ανακύκλωση συσκευασιών Lexmark

Σημειώσεις

Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση για την έκδοση

Εμπορικά σήματα

Σημειώσεις σχετικά με τη χορήγηση αδειών χρήσης

Επίπεδα εκπομπής ήχου

Οδηγία ΑΗΗΕ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Απόρριψη προϊόντος

Επιστροφή κασετών εκτύπωσης Lexmark για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση

Σημείωση για την ευαισθησία στον στατικό ηλεκτρισμό

ENERGY STAR

Πληροφορίες σχετικά με τη θερμοκρασία

Σημείωση laser

Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος

Σημειώσεις περί κανονισμών για ασύρματα προϊόντα

Σημείωση αρθρωτών εξαρτημάτων

Έκθεση στην ακτινοβολία ραδιοφωνικών σημάτων

Singapore IMDA statement

Συμμόρφωση με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ)

Συμμόρφωση με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ)