Pisači C3224, C3326, C3426, CS331, CS431, CS439

Sigurnosne informacije

Pravila označavanja

Izjave o proizvodu

Upoznavanje pisača

Pronalaženje informacija o pisaču

Konfiguracije pisača

Upotreba upravljačke ploče

Prilagodba početnog zaslona

Razumijevanje statusa indikatora

Odabir papira

Postavljanje, instalacija i konfiguracija

Odabir lokacije za pisač

Priključivanje kabela

Postavljanje opcionalnih odlagača

Postavljanje i upotreba aplikacija na početnom zaslonu

Ulaganje papira i posebnih medija

Instaliranje i ažuriranje softvera, upravljačkih programa i programskih datoteka

Umrežavanje

Konfiguriranje SMTP poslužitelja

Ispisivanje stranice s postavkama izbornika

Osigurajte pisač

Brisanje memorije pisača

Vraćanje tvornički zadanih postavki

Izjava o postojanosti memorije

Ispis

Ispisivanje s računala

Ispisivanje s mobilnog uređaja

Konfiguriranje povjerljivih zadataka

Ispisivanje povjerljivih i drugih zadržanih zadataka

Ispisivanje s Cloud Connector profila

Ispisivanje popisa uzoraka fontova

Postavljanje razdjelnih stranica između kopija

Otkazivanje zadatka ispisivanja

Podešavanje zatamnjenja tonera

Upotreba izbornika pisača

Karta izbornika

Uređaj

Ispis

Papir

Mreža/priključci

Sigurnost

Cloud Connector

Izvješća

Rješavanje problema

Održavanje pisača

Provjera statusa dijelova i potrošnog materijala

Konfiguriranje obavijesti o potrošnom materijalu

Postavljanje upozorenja za e-poštu

Pregledavanje izvješća

Naručivanje dijelova i potrošnog materijala

Zamjena dijelova i potrošnog materijala

Čišćenje pisača

Štednja energije i papira

Premještanje pisača na drugu lokaciju

Otprema pisača

Rješavanje problema

Pisač ne reagira

Problemi s mrežnom vezom

Problemi s potrošnim materijalom

Otklanjanje zaglavljenih papira

Problemi s ulaganjem papira

Problemi s ispisivanjem

Problemi s kvalitetom boje

Obraćanje službi za korisničku podršku

Recikliranje i odlaganje

Recikliranje Lexmark proizvoda

Recikliranje pakiranja Lexmark proizvoda

Obavijesti

Informacije o proizvodu

Obavijest o izdanju

Zaštitni znakovi

Napomene o licenciranju

Razine emisije buke

Direktiva Otpadna električna i elektronička oprema (WEEE)

Odlaganje proizvoda

Vraćanje Lexmarkovih spremnika za ponovnu upotrebu i recikliranje

Obavijest o osjetljivosti na statički elektricitet

ENERGY STAR

Informacije o temperaturi

Obavijest o laseru

Potrošnja energije

Regulatorne napomene za bežične proizvode

Obavijest o modularnoj komponenti

Izloženost zračenju radijskih frekvencija

Singapore IMDA statement

Sukladnost direktivama Europske zajednice (EZ)

Sukladnost s direktivama Europske zajednice (EZ)